Europa traag met ecocombi’s

In Nederland rijden op dit moment zo’n 1.400 ecocombi’s rond. Maar de grens over wil nog altijd niet lukken.

​Vervoer per langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV), ofwel ecocombi’s, is efficiënter, vermindert files en drukt de CO2-uitstoot tot wel 30%. Reden voor Nederland om begin 2000 met ecocombi’s te gaan experimenteren.

Felle tegenstand

Op basis van de EU-regelgeving voor maten en gewichten is het gebruik van ecocombi’s voor nationaal vervoer toegestaan. Bij de herziening van deze richtlijn in 2015 is geprobeerd duidelijkere afspraken te maken over het grensoverschrijdende vervoer van deze combinaties. Door felle tegenstand van met name de Duitse spoorlobby en Oostenrijk is dat niet gelukt.

Benelux-verband

Op basis van een uitspraak van EU-commissaris Kallas blijft grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s tussen twee landen wel toegestaan, mits beide landen daarmee instemmen. In Benelux-verband is eind 2015 een akkoord gesloten om grensoverschrijdend vervoer toe te staan.

Strenge voorwaarden

Luxemburg doet echter voorlopig niet mee. In Vlaanderen startte in 2014 een proef die in 2016 werd verlengd. Ongeveer 90 bedrijven, waaronder veel Nederlandse vervoerders, dienden in totaal bijna 300 aanvragen voor trajecten in. Vanwege de strenge voorwaarden werden bijna alle aanvragen afgewezen; slechts twee Vlaamse bedrijven bleven over. Pas na 2018 volgt er een nieuwe proef met soepeler eisen.

Proef in Wallonië

In Wallonië is pas recent tot een proef besloten. Grensoverschrijdend vervoer is hier nog verboden, maar dat wil men op termijn wel toestaan. Om te voorkomen dat er teveel Nederlandse LZV’s komen, moet er voor elke Nederlandse LZV eerst een Waalse rijden.

Voorlopig niet

Duitsland zou een perfecte LZV-bestemming zijn voor Nederlandse transporteurs. Ecocombi’s mogen weliswaar straks ook in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) de weg op, maar ook hier geldt dat grensoverschrijdend vervoer nog niet is toegestaan. De Bondsregering moet daar nog een besluit over nemen, en dat zit er voorlopig niet in.

Europese LZV-routes

TLN-voorzitter Arthur van Dijk vindt het allemaal te langzaam gaan. ‘De EU-commissie wil de CO2 op vrachtvervoer met 30% verminderen per 2030. De ecocombi is dan een quick win. We moeten dit niet te nationaal of zelfs regionaal regelen, maar streven naar Europese LZV-routes.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs