Europese Commissie komt met voorstel voor Euro-VII

De Europese Commissie heeft onlangs haar plannen bekendgemaakt voor nieuwe emissienormen voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s. Er ligt een voorstel voor Euro-VII motoren. De levering zal naar verwachting vanaf 2026 op gang komen.

Het was al een tijdje de vraag of Brussel voor nieuwe vrachtauto’s nog met een nieuwe euronorm zou gaan komen of in een keer aanstuurt op uitsluitend zero emissie technologie. Het voorstel dat de Europese Commissie onlangs naar buiten bracht laat zien dat er gekozen is voor een tussenstap met Euro-VII emissienormen voor vrachtauto’s. Voorlopig houdt de Europese Commissie de weg dus nog open voor verbrandingsmotoren die zullen moeten voldoen aan nog scherpere emissie-eisen.

Nu het voorstel voor Euro-VII er ligt, starten de onderhandelingen over de verdere uitwerking. Scherpere emissienormen vergen investeringen van truckfabrikanten om straks te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen terwijl de fabrikanten inmiddels ook zwaar inzetten op trucks met zero emissie aandrijflijnen. Het nieuwe voorstel beoogt ook de fijnstof-emissies van banden en remmen te normeren. Dat is een nieuwe invalshoek die zeker nog nadere uitwerking vergt qua uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Op het vlak van emissienormen komt de Europese Commissie binnenkort ook met aanscherpingen voor de verkoop van zero-emissie vrachtauto’s. Voor truckfabrikanten komt het aan op de definitieve wetgevingstrajecten voor Euro-VII en zero emissie. Daaruit zal blijken of er nog kosteneffectief te investeren valt in een nieuwe generatie verbrandingsmotoren voor vrachtauto’s.

Hetzelfde geldt voor transporteurs want de prijs van een Euro-VII truck zal te zijner tijd beslist de Euro-VI truck ruimschoots overstijgen. Ook bij vervoerders komt daar dus de afweging om de hoek om direct door te stappen naar een vrachtauto met een elektrische aandrijflijn. Zeker als de prijs van elektrische trucks de komende jaren daalt en er met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet en de waterstofinfrastructuur stevige stappen worden gezet.

Over de invoeringstermijn van de euro-VII norm valt nog niet veel te zeggen. Naar verwachting zullen de onderhandelingen over het voorstel komend jaar plaatsvinden. Met besluitvorming en publicatie in 2023 zal de levering van euro-VII trucks naar verwachting vanaf 2026 op gang kunnen komen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.