Europese Commissie stelt Q&A voor landcode op

De Europese Commissie heeft een Q&A opgesteld over het invoeren van het symbool van het land in de tachograaf wanneer men een grens passeert. In deze Q&A wordt ook de nadruk gelegd dat de landcode ingevoerd moet worden op de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats. Dit moet een veilige stopplaats zijn.

Wanneer een parkeerplaats vol is en je hier dus niet veilig je landcode kunt veranderen mag je doorrijden naar een volgende mogelijke stopplaats. Controlerende instanties dienen bij de controle rekening te houden met alle verkeersomstandigheden en verkeersveiligheidsbeperkingen. Je kunt de gehele Q&A hier bekijken.

Specifieke cases

De Q&A gaat helaas niet op specifieke cases waarin het onmogelijk of zeer belastend is om de landcode (telkens) in te moeten voeren. Denk bijvoorbeeld aan exceptioneel vervoer, het gevaar van inklimmers op bepaalde routes of het niet mogen stoppen wegens zeer waardevolle lading. Ook wordt er niet ingegaan op het vervoer rondom de grensovergangen waarbij vaak de grens gepasseerd wordt.

Wat doet TLN?

TLN heeft deze situaties tijdens een overleg met Europese handhavers (Corte) en de Europese Commissie onder de aandacht gebracht. Daarnaast zet TLN in op een verklaring van de EC, of een Europese gezamenlijke aanpak van handhavers, hoe er met deze situaties wordt omgegaan. De ILT heeft aangegeven in Nederland te kiezen voor een pragmatische handhaving waarbij het belang van verkeersveiligheid voorop staat.

Onlangs heeft TLN ook geconcludeerd dat de geheugencapaciteit op de bestuurderskaart van het aantal geregistreerde landcodes een beperking kan vormen. TLN heeft de Europese Commissie hierover geïnformeerd, omdat dit op de juiste wijze geïnterpreteerd moet worden tijdens de controles. Op de bestuurderskaart kunnen maximaal 112 landcodes geregistreerd worden. Om te voorkomen dat er landcodes ontbreken in de analyse software is het belangrijk om tijdig de bestuurderskaart uit te lezen. De minimaal wettelijke uitleestermijn is 28 dagen voor het uitlezen van de bestuurderskaart. Maar TLN adviseert haar leden om de bestuurderskaart wekelijks uit te lezen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.