Europese Commissie wil CO₂ in Eurovignet voor trucks en trailers

Woensdag 3 mei stelde de Europese Commissie een aanpassing voor op de bestaande eurovignetrichtlijn. Deze richtlijn stelt onder andere de criteria vast voor kilometer- en tolheffing. Aan de al in de richtlijn bestaande componenten als luchtvervuiling en geluid wordt ook CO₂ toegevoegd. Bijzonder is dat deze CO₂-heffing niet alleen voor het trekkende voertuig geldt, maar ook voor het getrokken materieel. Trailers en aanhangwagens worden op basis van hun uitstoot dus meegenomen in de berekening van de tarieven.

TLN begrijpt de logica achter het voorstel, trailers hebben immers impact op het energieverbruik van de trekkende eenheid. Wanneer trailers het brandstofverbruik verlagen door bijvoorbeeld een verminderde luchtweerstand, merkt de ondernemer dat via lagere brandstofkosten. Vervoerders die investeren in lichtere, aerodynamische, meer efficiënte (double deck trailers, e-assen) trailers, mogen daar best voor beloond worden. Het biedt natuurlijk kansen om de komende verhoging van het trekkend voertuig wat te compenseren.

Er moeten echter nog heel wat stappen gezet worden om tot een goede en eerlijke opzet te komen om de CO₂-uitstoot voor getrokken materieel vast te stellen. De ingangsdatum van 2030 geeft de Commissie de tijd om werk te maken van een goede en overzichtelijke invoering van het voorstel die voor ondernemers niet nóg een extra complexiteit introduceert.

Een CO₂-heffing voor trailers is in lijn met de duurzaamheidsvisie van TLN, die inhoudt dat we voortvarend richting zero emissie en CO₂-neutraliteit willen koersen, mits dit betaalbaar is en op een betrouwbare manier gebeurt.

Wel zijn er nog zorgen. Getrokken materieel gaat pas uiterlijk 1 juli 2030 onder de richtlijn vallen, terwijl dit voor motorvoertuigen al vanaf 25 maart 2024 ingaat. TLN zou het beter vinden als de tijdlijn voor trekkers en trailers gelijk getrokken wordt. Zo ontstaan er geen – voor ondernemers onwenselijke – verschillen tussen de lidstaten. Bovendien kan er een ingewikkelde puzzel met registraties ontstaan als sommige landen wel en andere landen geen CO₂-heffing voor opleggers hebben geïntroduceerd. TLN zal de Commissie dan ook vragen haar voorstel te verduidelijken en aan het Europees Parlement en de Nederlandse regering onze zorgen over de werkbaarheid van dit voorstel kenbaar maken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.