Extra geld nodig voor subsidiepot aanschaf elektrische voertuigen

De subsidiepot voor aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET), die afgelopen maandag open ging, was binnen twee uur leeg. Dat betekent dat veel ondernemers dit het moment vinden om te verduurzamen. TLN en Natuur & Milieu roepen het kabinet op om snel extra geld ter beschikking te stellen. ‘Het kabinet moet snel meer geld beschikbaar stellen om ondernemers die nú willen investeren niet teleur te stellen’, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post.

De subsidiepot was maandag op de dag van de openstelling niet alleen binnen twee uur leeg, het budget voor AanZET is ook nog eens bijna drie keer overtekend, aldus de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar ondernemers de subsidie kunnen aanvragen. Er is voor ruim € 35 miljoen aan subsidie aangevraagd, terwijl het subsidieplafond voor dit jaar slechts € 13,5 miljoen was. De toedeling van subsidie aan de bedrijven die op 9 mei 2022 een aanvraag hebben ingediend vindt plaats door middel van loting.

Sneller vergroenen

TLN en Natuur & Milieu dringen er daarom bij het kabinet op aan om snel meer geld beschikbaar te stellen, zodat de sector sneller kan vergroenen: ‘Er is veel vraag naar deze vorm van ondersteuning voor elektrische vrachtwagens. Dat is ook nodig gelet op de klimaatafspraken’, zegt Post. ‘Nu nul op het rekest geven frustreert de ontwikkeling én de ondernemers. Veel ondernemers zien dit als hét moment om te verduurzamen en we moeten daarom meteen van het momentum gebruik maken. Hoe eerder je de CO2-uitstoot kunt terugbrengen, hoe beter het voor ons allemaal is!’

Goed nieuws

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu ondersteunt het pleidooi van TLN. ‘Het is heel goed nieuws dat zoveel ondernemers de overstap naar een elektrische vrachtwagen willen maken. We hebben hen allemaal nodig om de overstap naar het zero-emissie tijdperk te maken. Daarom roepen ook wij het kabinet op: doe boter bij de vis en kom over de brug naar al deze ondernemers. Waarom ‘bureaucratisch’ wachten op een volgende subsidieronde, als deze ondernemers ons nu al een forse CO2-besparing in het vooruitzicht stellen.’

Klimaatakkoord

De subsidie is nodig omdat een elektrische vrachtwagen drie keer zo duur is als een dieselvoertuig. Om ondernemers tegemoet te komen kan met de steun een beperkt deel van de extra aanschafkosten worden kwijtgescholden. De overstap naar zero emissie voertuigen is ook nodig om de CO2-reductie voor de sector, die in het klimaatakkoord is afgesproken, te halen.

Zie ook het artikel over de TLN-bijeenkomst Duurzaamheid: Geld, elektriciteit en innovatie maken de tongen los.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.