‘Fantastisch dat we elkaars netwerk kunnen delen’

De lijntjes tussen Henk Kolenbrander, Projectmanager Logistiek en Supplychain van Zuid-Holland Bereikbaar en Wessel Deelstra, Public Affairs Adviseur bij TLN, zijn kort én goed. Dat helpt hen in de communicatie met hun respectievelijke netwerken en is hoogstnoodzakelijk. Want sinds begin dit jaar tot en met 2024 staat groot onderhoud op de A29 gepland.

Zuid-Holland Bereikbaar ontstond een jaar geleden uit een samengaan van De Verkeersonderneming met Bereik Haaglanden en Rijnland. Binnen de organisatie is Henk Kolenbrander in jargon de ‘thematrekker’. Ook werkt hij als een soort logistieke makelaar. ‘Ik probeer zakelijke netwerken uit te breiden en met elkaar te verbinden om zo in samenwerking met onder meer TLN nog beter te kunnen bijdragen aan het bereikbaar houden van deze dynamische provincie.’

Wessel Deelstra is sinds de oprichting in de Werkgroep Logistiek van Zuid-Holland Bereikbaar een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner. Naast belangenbehartiger TLN zijn in die werkgroep de zeven moederorganisaties van de stichting vertegenwoordigd waaronder Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Zuid-Holland en Port of Rotterdam.

Hete zomer in aantocht

‘De kracht van dat sterke netwerk is meer dan welkom gezien de missie van de stichting’, legt Kolenbrander uit. ‘We richten ons op de hinderopgave en mobiliteitstransitie. Ons doel is om samen met bedrijven te doen wat nodig is om de doorstroming van het verkeer, ondanks onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en tunnels, toch zo optimaal mogelijk te laten verlopen.’ In de meivakantie en de maanden juni, juli en augustus wordt in dat opzicht een zeer uitdagende periode voor verkeer dat over de A29 wil. Dan wordt de Heinenoordtunnel, waaraan het onderhoud in januari is gestart, 7 à 8 weken gedeeltelijk en soms geheel afgesloten en ligt de Haringvlietbrug eruit. Dat gebeurt uiteraard gecoördineerd, zodat de tunnel en de brug niet tegelijk dicht zijn.

Informatievoorziening speelt een cruciale rol

Goede en tijdige informatievoorziening speelt een cruciale rol in het bereikbaar houden van het gebied. Informeren gaat voor Kolenbrander overigens veel verder dan het alleen via media verspreiden van berichten over de onderhoudswerkzaamheden en afsluitingen. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van ondernemers in transport en logistiek. ‘Iedere vervoerder heeft eigen business en afhankelijkheden. Ik wil het DNA van een bedrijf begrijpen, zodat ik kan sparren en meedenken over mogelijke oplossingen voor maatregelen waarmee we de hinder kunnen beperken.’

Halfvol

De uitdagingen mogen dan fors zijn, Kolenbrander is een man van het halfvolle glas en tot zijn genoegen zijn de vele ondernemers die hij spreekt dat vaak ook. ‘Samen kom je zo tot werkbare oplossingen. Soms deel ik ook best practices die ik tijdens mijn bezoeken aan andere ondernemers zie. Verder verspreiden we relevante onderhoudsinformatie, zodat planners en chauffeurs op de veranderde situatie kunnen acteren. Ook buitenlandse chauffeurs vergeten we niet. Vandaar dat Rijkswaterstaat onder andere een website heeft in meerdere talen, namelijk www.A29roadworks.nl en een handige toolkit ontwikkelde. Wat ook geldt voor algemene reisadviezen. Bijvoorbeeld wanneer je van Antwerpen naar Rotterdam moet, je dat zomers via de A15/A16 moet doen en rekening moet houden met extra reistijd.’ Daarbij is het prettig en nuttig om samen op te trekken met TLN, besluit Kolenbrander. ‘Het is fantastisch dat we elkaars netwerken kunnen delen en activeren, juist in gevallen als deze.’

Totaalpakket aan maatregelen nodig

Ook Deelstra onderstreept het belang van de goede samenwerking met Stichting Zuid-Holland Bereikbaar. ‘Zuid-Holland Bereikbaar is voor ons een cruciale partner omdat zij direct met alle belangrijke overheids- en semioverheidsinstellingen in contact staan. Bovendien spelen ze zeer strak op de bal als het gaat om het signaleren en onderling afstemmen van de weg- en onderhoudswerkzaamheden. TLN maakt zich al jaren hard voor goede afstemming daarvan, dus is het fijn dat we ook daarin op één lijn zitten.’

Ondernemers hebben vóór alles duidelijkheid nodig

Ondernemers hebben duidelijkheid nodig. ‘Alles staat of valt daarom met een goede communicatiestrategie’, vervolgt Deelstra. ‘Juiste en tijdige communicatie spelen al een rol bij gepland onderhoud, zoals bij de A29, maar zijn bij acute werkzaamheden helemaal cruciaal. Ondernemers zijn creatief en zodra ze weten welke wegen tijdelijk onbegaanbaar zijn, kunnen ze hun planning daarop afstemmen.’

‘Modal optimum’

Op die creativiteit vestigt Deelstra deels zijn hoop voor optimale bereikbaarheid. ‘Als TLN huldigen wij het standpunt dat je voor goede bereikbaarheid een totaalpakket aan maatregelen nodig hebt, zoals we dat ook in ons Provinciemanifest vastlegden. Denk daarbij aan MAAS (Mobility as a Service) of een werkgeversaanpak die thuiswerken of reizen buiten de spits mogelijk maakt. Maar denk ook aan de inzet op ov, multifunctioneel ruimtegebruik en het ‘modal optimum’. Want niet alles hoeft natuurlijk over de weg. Het zijn oplossingsrichtingen waar zowel TLN als Stichting Zuid-Holland Bereikbaar zich voor inzetten.’

Wil je weten hoe Zuid-Holland Bereikbaar jou kan helpen met logistieke vraagstukken? Neem dan contact op met Henk Kolenbrander via henkkolenbrander@zuidhollandbereikbaar.nl.


Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Baart Koster. Beeld: Zuid-Holland Bereikbaar.

Informatievoorziening speelt een cruciale rol
Henk Kolenbrander
Ondernemers hebben vóór alles duidelijkheid nodig
Wessel Deelstra

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.