TLN strategische koers

TLN als vereniging heeft een nieuwe strategische koers geformuleerd (2022 e.v.). In deze strategische koers verbindt de vereniging de ontwikkelingen in het werkveld, met haar missie en visie. Op die manier blijft TLN ook in de toekomst relevant voor haar leden.