Veilig op Weg

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben samen het lesprogramma ‘Veilig op Weg’ ontwikkeld om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten.