Nieuwe ledenraad TLN

Sinds 1 juli heeft TLN een nieuwe ledenraad. De nieuwe ledenraad moest er komen omdat in de nieuwe verenigingsstructuur de ledenraad anders is samengesteld. Dit is ook vastgesteld in de nieuwe statuten van TLN. Op dinsdag 4 juli kwamen de nieuwe ledenraadsleden bijeen voor een informatiebijeenkomst in Zoetermeer.

Maar liefst 21 van de in totaal 30 nieuwe ledenraadsleden waren aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst. Elisabeth Post, bestuursvoorzitter TLN, informeerde hen over de verenigingsstructuur en de aan het ledenraadslidmaatschap gekoppelde taken en verantwoordelijkheden. Jeroen Spaans, controller TLN, gaf een toelichting op de begroting 2023 en de jaarrekening 2022. De nieuwe ledenraad kan in oktober, tijdens de eerste formele vergadering, goed geïnformeerd aan het werk!

TLN feliciteert de nieuwe ledenraadsleden met de benoeming! Wil jij weten wie er zitting heeft in de nieuwe ledenraad? Check dan onze website.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.