Files geen verleden tijd

Het toenemende aantal files bevestigt dat de effecten van de coronacrisis op de verkeersdrukte slechts tijdelijk zijn. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in belangrijke transportroutes, benadrukt TLN in gesprek met verschillende Tweede Kamerleden.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorspelde eerder dat de filedruk in 2025 alweer op het niveau van 2019 zou zitten. “Maar als verkeersintensiteit zo hard blijft toenemen zou dat zomaar veel sneller kunnen gebeuren”, aldus Paul Poppink, coördinator Strategie en Bereikbaarheid bij TLN.

Files nemen toe
“De effecten van corona op onze mobiliteit zijn slechts tijdelijk van aard. We zien het verkeer nu alweer toenemen en de verkeersintensiteit stijgen. Hoewel de ochtend- en avondspits nog niet zo druk zijn als vóór de coronacrisis, neemt ook het aantal files toe. En dat is geen goed teken”, legt Poppink uit. “Files zijn helaas geen verleden tijd, dat kan je nu goed zien. Slecht nieuws voor onze sector, want stilstaan kost transportondernemers veel geld. In 2019, het filerecordjaar, bedroeg de economische schade voor het bedrijfsleven maar liefst 1.5 miljard euro.”

Belangrijke transportroutes
In een brief (20210525 Brief Samen verdienen en samen verduurzamen - TLN) aan informateur Mariëtte Hamer wijst TLN daarom op de noodzaak om te blijven investeren in nieuwe wegprojecten. Niet alleen vanwege de tijdelijke effecten van de coronacrisis, maar ook met het oog op de groei van de bevolking en de noodzaak nog een miljoen woningen bij te bouwen. “Wij hebben een duidelijke prioritering van belangrijke transportroutes die aangepakt moeten worden. Op die wegen is doorstroming van cruciaal belang voor onze sector en daarmee onze economie”, aldus Poppink. “In gesprek met verschillende Kamerleden benadrukken wij continu het belang om te blijven investeren in ons wegennet. Anders staan we binnen de kortste keren weer massaal stil.”

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid