Fout bij aanvraag ontheffingen Amsterdam

In het aanvraagsysteem voor routeontheffingen in Amsterdam blijkt een fout te zitten, waardoor bepaalde aanvragen niet ingediend kunnen worden. In dit bericht lees je hoe je toch een aanvraag kan indienen.

Vanaf 1 oktober 2021 zijn de ontheffingen voor 7,5 en 45 ton in Amsterdam niet meer geldig en gelden nieuwe regels in de zone zwaar verkeer. De belangrijkste wijzigingen en de typen ontheffingen worden toegelicht in dit bericht van 21 mei. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via de site van de gemeente Amsterdam.

Foutmelding
Bij de aanvraag van routeontheffing hebben een aantal TLN-leden een fout geconstateerd in het systeem dat de aanvragen beheert. In bepaalde gevallen wordt namelijk gerekend met de toegestane maximum massa (TMM), terwijl het om het werkelijk gewicht zou moeten gaan. De website geeft dan onterecht de melding: ‘U hebt een gecombineerd voertuig dat te lang is en/of te zwaar is. U moet een ontheffing exceptioneel transport aanvragen bij de RDW.’ TLN heeft hierover contact opgenomen met het Team Zone Zwaar Verkeer, die op dit moment naar een oplossing zoeken.

Tijdelijke oplossing
Tot de fout uit het aanvraagformulier is gehaald, is in de ‘foutmelding’ een extra alinea opgenomen:

‘Werkelijk gewicht minder dan 50 ton?

Blijft het gewicht van uw voertuig of gecombineerde voertuig -inclusief lading- onder de 50 ton? Dan komt uw voertuig toch in aanmerking voor een ontheffing voor de zone zwaar verkeer. Stuur dan een mail naar Stadsloket Centrum: stadsloket.centrum.vergunningen.dvl@amsterdam.nl

Via dit emailadres kan je een nieuw formulier toegestuurd krijgen, waarin je de details van de aanvraag kan invullen. Let op: dit emailadres is alleen bedoeld voor aanvragen die bovenstaande foutmelding ontvangen.