Frankrijk: 44 ton alleen nog voor nationaal vervoer

Met de publicatie van nieuwe wetgeving heeft Frankrijk aan alle onduidelijkheid rond het maximum gewicht voor grensoverschrijdend vervoer een einde gemaakt. Vanaf 1 januari 2022 ligt de grens bij maximaal 40 ton. 44 ton is alleen nog voor intermodaal vervoer toegestaan.

Frankrijk heeft in 2013 het maximum gewicht voor vrachtauto’s verhoogd van 40 naar 44 ton. Die verhoging geldt formeel alleen voor het nationale vervoer. Voor het grensoverschrijdend vervoer zijn immers de (verplichtende) voorschriften uit de Europese vervoersrichtlijn 96/53/EG van toepassing. Op basis hiervan is het maximum gewicht 40 resp. 44 ton voor intermodaal vervoer. Voor het nationale vervoer staat de richtlijn toe dat landen hogere gewichten toestaan. Onder meer Nederland met 50 ton en Frankrijk met 44 ton maken daar gebruik van.

Wettelijke grondslag

De 44 ton mocht dan wel uitsluitend voor het nationaal vervoer gelden. In de praktijk werd er ook tussen de Benelux en Frankrijk veel met 44 ton gereden. Het mocht officieel niet, maar vooral verladers zagen dat anders. Volgens hen ontbrak het aan een wettelijke grondslag op basis waarvan het niet verboden zou zijn. Bij veel tenders werden vervoerders daarom min of meer gedwongen uit te gaan van een treingewicht van 44 ton. Wie zich wel aan de EU-regels hield, zette zichzelf buitenspel.

Oneerlijke concurrentie

Deze situatie zorgt voor veel oneerlijke concurrentie tussen vervoerders die zich wel aan de EU-wetgeving willen houden en anderen die wel de gok nemen om met 44 ton te rijden. TLN en andere zusterorganisaties hebben er daarom bij de Europese Commissie op aan gedrongen hier wat tegen te doen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Frankrijk zijn wetgeving heeft aangepast.

Tevreden

De wetgeving is in juli gepubliceerd en treedt officieel op 1 januari 2022 in werking. Vanaf die datum geldt de 44 ton treingewicht dus enkel nog voor het nationale vervoer. TLN is tevreden met de uitspraak, vooral vanwege het feit dat er nu duidelijkheid is over wat wel of niet is toegestaan. De organisatie had liever gezien dat het gewicht naar 44 ton zou gaan, mits dat officieel geregeld zou zijn tussen Frankrijk en de Benelux. De EU-wetgeving staat dat helaas niet toe.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs