Geen extra budget infra ondanks enorme opgaven

Hoewel het demissionaire kabinet erkent dat Nederland voor een enorme onderhoudsopgave staat, komt geen extra geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van infrastructuur.

Op de begroting voor 2022 wordt 300 miljoen euro voor onderhoud naar voren gehaald, maar dat gaat ten koste van budgetten in latere jaren. Dat is dus geen extra budget, en ruim onvoldoende om de opgave waar Nederland voor staat aan te gaan, concludeert TLN.

Kosten lopen op
Uit onderzoek naar de staat van de infrastructuur bleek dat Nederland per jaar minstens één miljard euro extra moet investeren. Bovendien lopen volgens TNO de jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie snel op. Zelfs Rijkswaterstaat waarschuwde onlangs dat er meer onderhoudswerk dan budget is, en dat zonder extra investeringen het aantal storingen en spoedreparaties gaat toenemen. Met grote verkeershinder tot gevolg.

Kabinet verschuift probleem
Het demissionaire kabinet erkent dat: ‘de prestaties van de netwerken in beheer van Rijkswaterstaat komen onder druk te staan en het valt niet uit te sluiten dat er ingrijpende beheersmaatregelen getroffen moeten worden’, valt te lezen in de beleidsstukken van de Miljoenennota. Daarmee verschuift de huidige regering dit probleem naar een nieuw kabinet. Teleurstellend, vindt TLN. Hoewel het is aan de volgende regering om structureel extra budget te reserveren, had het huidige demissionaire kabinet een stap in de goede richting kunnen zetten.

Geen investeringsruimte
Voor het hoofdwegennet is tot en met 2035 geen enkele euro meer beschikbaar voor extra nieuwe investeringen, blijkt uit de begroting. Het kleine budget (217 miljoen tot 2034) dat vorig jaar nog beschikbaar was, is inmiddels uitgegeven aan onvoorziene kosten van lopende projecten. Dat baart TLN grote zorgen: Nederland blijft de komende jaren zowel economisch als demografisch groeien. Die groei gaat onvermijdelijk gepaard met de toename van vervoers- en verkeersbewegingen. Om te voorkomen dat Nederland dichtslibt, moet daarom op tijd geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur, benadrukte TLN-voorzitter Elisabeth Post meermaals zoals in het artikel Pauzeren infraprojecten onverstandig.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid