Geen ontheffing SEC op openbare weg

De vrachtwagencombinatie Super EcoCombi (SEC) komt voorlopig niet voor een ontheffing op de openbare weg in aanmerking. Dat is de conclusie van onderzoek van de RDW en het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Zij onderzochten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de technische vereisten aan het voertuig en de risico’s in het verkeer.

Terugdringen CO2
De SEC is een nieuwe vrachtwagencombinatie bestaande uit een trekker met twee 13,60 meter trailers die via een dolly verbonden zijn. Eén SEC kan daarmee dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als twee reguliere 16,5 meter combinaties. De SEC is hiermee een belangrijk middel in het terugdringen van de CO2-reductie voor de transportsector. Ook kan de efficiency van de sector hiermee verbeterd worden. Het concept is niet nieuw. In Zweden en Spanje vinden er testen mee plaats op de openbare weg. In Finland is de SEC zelfs al toegestaan. Vanuit de transportsector is, met steun van de overheid, het initiatief genomen om ook in Nederland een testtraject met de SEC te starten. Met doel om te onderzoeken wat de inzetmogelijkheden van deze combinaties in Nederland zijn.

Onvoldoende
Voorafgaand aan een mogelijke eerste proef op de weg heeft de combinatie een uitgebreid testonderzoek (20210412 Voorlopig Testrapport SEC - RDW) op de RDW testbaan in Lelystad ondergaan. Ook heeft de SWOV onderzoek (202105 Rapport 'Risico’s bij de interactie tussen een Super EcoCombi en medeweggebruikers' - SWOV) gedaan naar de verkeersveiligheid. De resultaten van beide onderzoeken zijn volgens de RDW onvoldoende om voor de geteste SEC-configuratie (met starre assen) een ontheffing voor een proef op de aangevraagde route (Venlo – Maasvlakte) af te geven. Met name op het onderliggende wegennet zijn de risico’s voor de verkeersveiligheid met deze configuratie te groot, concludeert de RDW. Naast technische verbeteringen die opnieuw getest moeten worden is aanvullend onderzoek nodig over de zichtbaarheid van het overige verkeer. Dit heeft mogelijk aanpassingen van de voertuigen tot gevolg.

Veel potentieel
TLN had niet verwacht dat de SEC niet aan de tweede testfase zou kunnen beginnen. De Super EcoCombi heeft namelijk veel potentie en kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Diverse TLN-leden hebben veel tijd en energie in dit traject gestoken. TLN gaat nu met alle betrokken partijen in gesprek om te bepalen of, en wanneer een nieuw testtraject opgestart kan worden.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris