Geen stop op nieuwe distributiecentra

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van het CDA om “een landelijke beleidslijn op te stellen met een zwaar afwegingskader om nieuwe grootschalige distributiecentra op ongewenste plekken te voorkomen”. Dit houdt dus in dat er geen bouwstop komt voor distributiecentra, zoals ook minister Hugo de Jonge al aangaf tijdens het indienen van deze motie.

Transport en Logistiek Nederland vindt een stop op grootschalige distributiecentra onverstandig. TLN trok vorige week in verschillende interviews (Stop op distributiecentra is onverstandig) aan de bel over een bouwstop en heeft de zorgen ook bij Kamerleden kenbaar gemaakt.

Transport en Logistiek Nederland denkt graag verder mee bij de totstandkoming van een afwegingskader dat recht doet aan de belangrijke maatschappelijke functie van het Nederlandse logistieke systeem, waar distributiecentra onderdeel van uitmaken.

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.