Gelderland en Brabant moeten aanpak A50 voorfinancieren

TLN roept Gelderland en Brabant op een verbreding van de A50 tussen Nijmegen en Oss voor te financieren. Het Rijk heeft namelijk geen geld om wegen aan te pakken die niet in het regeerakkoord staan.

​Een snelle oplossing van dit knelpunt kan ​als de provincies de aanpak voorfinancieren.

Vandaag werd bekend dat de A50 in zowel de ochtend- als avondspits in de file top-10 van de ANWB staat​. TLN vindt het dus hard nodig dat de partijen die nu het nieuwe provinciebestuur gaan vormen, de A50 bespreken aan de formatietafel.

‘Flessenhals moet worden opgelost’

Willem-Jan Vorstenbos van TLN-lid Maters Huissen onderschrijft het pleidooi: ‘De vertragingen op de A50 zorgen voor veel extra kosten, onnodige milieubelasting en ergernis bij onze chauffeurs. Bovendien leiden de vertragingen tot onbetrouwbaarheid bij het op tijd aanleveren van materialen bij onze klant. Deze regio verdient het dat deze flessenhals wordt opgelost, linksom of rechtsom.’

Dagelijks vervoert Maters Huissen met meer dan honderd vrachtauto’s bouwmaterialen naar plaatsen in heel Nederland vanuit de regio Arnhem/Nijmegen. De vertragingen zorgen voor veel oponthoud: ‘Wij schatten op een ‘gewone dag’ makkelijk een half uur per truck extra kwijt te zijn als gevolg van de verkeersproblematiek op de A50. In het geval van ongevallen of andere calamiteiten loopt dat snel op tot een veelvoud daarvan. In onze beleving is het stuk A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven dé grootste verkeersbottleneck buiten de Randstad’, aldus Vorstenbos.

A50: belangrijk voor vrachtverkeer

De A50 is een belangrijke verbinding voor vrachtverkeer in het oosten van Nederland en koppelt meerdere achterlandverbindingen en economische centra in de regio. Dat wordt onderschreven door het vele vrachtverkeer op de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Zo’n 19 procent van het totale verkeer is vrachtverkeer. Uit recente analyses blijkt dat het grote aandeel vrachtverkeer verder zal stijgen. Een snelle én structurele oplossing is volgens TLN dan ook onontbeerlijk. ​​​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid