Gelderland maakt 3 miljoen extra vrij voor aanpak A1-A30

Provinciale Staten van Gelderland hebben 3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van het knelpunt A1-A30 bij Barneveld. Er is nu 83,5 miljoen euro beschikbaar. TLN is tevreden met deze stap en pleit voor een snelle realisatie. Het traject tussen Hoevelaken en Barneveld is een nieuwkomer in de top 20 duurste files voor het vrachtverkeer.

Eerder liet minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten waarom het belangrijk is dat dit knelpunt wordt aangepakt: “De A1 is een belangrijke verbinding tussen het oosten en het westen van ons land. Lange files zorgen voor veel oponthoud, ongezonde lucht en ongelukken. We zijn het erover eens dat dat aangepakt moet worden, en dit besluit is een stap dichter bij een beter bereikbare regio.”

De aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld is niet als knooppunt vormgegeven. Daardoor ontstaan forse vertragingen en is de verkeersveiligheid in het geding. Dit neemt toe door economische groei in de regio Foodvalley. De verwachting is dat, na reconstructie van knooppunt Hoevelaken (2025-2030), de druk op deze aansluiting nog verder zal toenemen. Het duurt nog een aantal jaren voordat de aansluiting A1-30 verbeterd wordt. De komende jaren worden de plannen in detail uitgewerkt.

Wegprojecten duren lang

Eerder spraken transportondernemers in het kader van de verkiezingen met twee kandidaat Kamerleden van de VVD (‘Laten zien hoe belangrijk de sector voor Nederland is’). Ook werd gesproken over de trage aanpak van A1-A30. Voorzitter van regio Oost Aart Hooijer gaf toen het volgende aan: ‘Ik ben al jaren betrokken bij de aanpak van knooppunt A1-A30, maar pas in 2028 gaat hopelijk de eerste schop in de grond. Als ik er net zo lang over zou doen in mijn bedrijfsvoering, dan bestond het allang niet meer’. TLN begrijpt de zorgen van transportbedrijven over de lange doorlooptijden van infrastructurele projecten. Daarom blijft TLN op allerlei politieke niveaus aandacht vragen voor een snelle aanpak van wegprojecten.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid