Goede voortekenen voor een pilot met Super EcoCombi

De Super EcoCombi, de dubbellange trekker-opleggercombinatie met een lengte van circa 32 meter, krijgt een nieuwe kans een volwaardige vrachtwagencombinatie te worden op de Nederlandse wegen. De voorwaarden voor een toekomstige pilot werden besproken tijdens de onlangs gehouden SEC Experience Day op de APM terminal op de Maasvlakte 2 in Rotterdam.

Na een eerder werkbezoek van minister Harbers (Minister Harbers maakt kennis met Super EcoCombi) begin oktober op dezelfde locatie, waarbij hij ook zelf in een Super EcoCombi (SEC) heeft gereden, lag er al een opdracht om een pilot voor te bereiden met deze extra lange vrachtwagencombinatie die grote voordelen heeft op het gebied van CO2-reductie, chauffeursbehoefte, congestie en efficiency in het wegvervoer.

Op de openbare weg

Tijdens de zogenaamde SEC Experience Day afgelopen 29 november kwamen vertegenwoordigers van alle relevante partijen – ministerie van IenW, RWS, RDW, voertuigfabrikanten en de logistieke sector – bijeen. Doel was te verkennen waar en onder welke condities de SEC toepasbaar zou zijn met als uiteindelijk doel het operationaliseren van een pilot op de openbare weg.

Randvoorwaarden

‘We hebben die dag belangrijke stappen gezet’, zegt Ambro Smit, beleidsadviseur van TLN. ‘Er is een groot aantal randvoorwaarden besproken waar de SEC aan moet voldoen. Dat zijn onder meer zaken als: door de RDW goedgekeurde voertuigcombinaties, vaste routes, corridors van hub naar hub, geen stedelijk verkeer, niet over kwetsbare infrastructurele ‘kunstwerken’, beperkt aantal rotondes/haakse bochten, een draaicirkel ongeveer gelijk aan die van de LZV (anderhalve trekker oplegger-combinatie die nu al op de weg is), totaalgewicht maximaal 72 ton, gecertificeerde code 95 chauffeurs, afhandelbaarheid bij terminal en klant, weggebonden lading, ‘intelligent access’ (onder andere tijdvensters). Belangrijk is ook dat we zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande bouwstenen zoals de LZV, de SEC1.0 en de ervaring in ons omringende landen, met name Spanje en Denemarken.’

Overheid en bedrijfsleven

‘Ook zijn de verschillende scenario’s over de opzet van de pilot en het traject besproken. Het is vooral van belang dat we dat met elkaar doen. Dus overheid en bedrijfsleven. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Een soort ‘learning by doing-achtige’ aanpak. De pilots moeten antwoord geven op de vraag of de SEC past op het Nederlandse wegennet en of de beoogde voordelen hier ook tot zijn recht komen. Dit moet nu verder worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor de financiering van het project’, aldus Smit.

Venlo-Maasvlakte

Het plan is om te starten met een eerste pilot met een nieuwe SEC combinatie van de firma Ewals uit Venlo. Deze zal gaan rijden op (delen) van de route Venlo – Maasvlakte. Na deze pilot volgt een ‘go/no go’ besluit. Bij een ‘go’ volgt er dan een grotere pilot waarbij marktpartijen zich kunnen aanmelden voor aangewezen corridors. Het streven is om in het derde kwartaal van 2023 met de eerste pilot te starten. De grotere pilot met maximaal vijf à tien SEC combinaties zou in de periode 2023 – 2024 kunnen plaatsvinden.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.