GroenLinks en logistiek in gesprek over verduurzaming in de sector

Onlangs organiseerde TLN een online ontmoeting tussen GroenLinks en een drietal logistieke bedrijven, alle lid van TLN. Het leverde een vruchtbaar gesprek op tussen politiek en logistiek, en smaakte absoluut naar meer.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) en haar beleidsmedewerker Ivo Stumpe spraken met Sjaak de Vries (Peeters Vervoercentrale), Peter Korpershoek (Tielbeke) en Sam Rohn (Red je Pakketje) over verduurzaming in de logistieke sector. Want hoe lastig is dat nu, verduurzamen in tijden van corona?

Verschillende patronen

Korpershoek vertelt operationeel weinig hinder te hebben ondervonden van corona. Waar de distributie, vooral in het begin, veelal stilviel, ervoer Tielbeke juist extra drukte in het transport voor de retail. ‘Door slim met mijn mensen te schuiven, hebben we iedereen aan het werk kunnen houden.’ Een soortgelijke ervaring heeft De Vries: ‘Elke deelmarkt kende z’n eigen patroon. De retail maakte een boost door, terwijl de sierteelt een enorme klap kreeg te verwerken.’ Het feit dat Peeters Vervoercentrale in veel verschillende deelmarkten actief is, heeft het bedrijf dan ook flink geholpen, beaamt De Vries. ‘Corona went niet, maar we hebben er wel mee leren omgaan.’ Rohn zat met zijn distributiebedrijf naar eigen zeggen ‘aan de goede kant van de crisis’. Hij vertelt: ‘De e-commerce is sinds corona behoorlijk ontploft, en we zijn dan ook flink gegroeid tijdens de afgelopen maanden.’

Weinig veranderd

Kröger vraagt zich af hoe logistieke bedrijven zich opstellen in de wetenschap dat we voorlopig nog niet van corona verlost zijn. ‘Een paar maanden anticiperen is tot daaraantoe, maar wat als dat langere tijd van een bedrijf wordt gevraagd? Gaat dat dan ten koste van bijvoorbeeld de ambitie om te verduurzamen?’ Volgens De Vries is er ondanks corona bij zijn bedrijf op dit vlak weinig veranderd; ze gaan onverminderd door met het verduurzamen van de operatie. Wel heeft hij andere zorgen: is er straks wel voldoende stroom voorhanden? ‘We willen graag, maar we moeten tegelijkertijd realistisch blijven, en vooral niet te snel willen gaan. Want dan bestaat de kans dat we vastlopen.’

Zekerheid nodig

Rohn onderschrijft de woorden van De Vries: ‘Wat je als ondernemer wilt, is zekerheid. Verduurzaming gaat vaak gepaard met gigantische investeringen in bijvoorbeeld materieel en dan wil je er wel zeker van zijn dat je investering is terug te verdienen. Als er op termijn onvoldoende stroom voorhanden is, of elektrische voertuigen zijn te beperkt inzetbaar in bijvoorbeeld binnensteden, dan heb je wel een probleem.’ Hij vervolgt: ‘Voor mijn bedrijf ligt het misschien wat anders, want vanwege de schaalgrootte en samenwerking met een energieleverancier is het voor mij inmiddels voordeliger om een elektrische wagen aan te schaffen dan een dieselwagen. Maar voor veel andere vervoerders ligt dit nog anders. Die hebben die zekerheid echt nodig om de volgende stap in verduurzaming te kunnen zetten.’

Strakke regulering

Volgens Korpershoek speelt er ook nog iets anders: ‘Het is nu vaak nog moeilijk om de klant te verleiden mee te betalen aan de verduurzaming van bijvoorbeeld je wagenpark.’ De enige manier om dit te doorbreken, is volgens Korpershoek strakke regulering vanuit de overheid. ‘Zeker in de palletdistributie en het stukgoed komen ze pas in beweging als verduurzaming noodzakelijk wordt voor een kloppend businessmodel.’

Spelregels nodig

Genoemde zekerheid is onder meer te realiseren door te verduidelijken waar de logistieke sector aan toe is, roepen de drie vervoerders in koor. ‘We blijven ondernemers, dus elke investering wil je rond kunnen rekenen. Daarvoor heb je spelregels nodig, voor nu en voor de nabije toekomst, zodat je op basis daarvan kunt acteren en je keuzes kunt maken.’ Kröger begrijpt de boodschap: ‘Het is helder dat gemeenten haast moeten maken met bijvoorbeeld de bepaling van een zero-emissie zone in de binnenstad, zodat vervoerders binnen de gegeven kaders kunnen afwegen of een investering in zero-emissie voertuigen voor hen gaat renderen.’ Waaraan De Vries nog toevoegt: ‘En bepaal die zero-emissie zones dan bij voorkeur landelijk, zodat er een vast en duidelijk beeld ontstaat. Daar is iedereen bij gebaat.’

Alle deelnemers en initiator TLN kijken met een goed gevoel terug op de open dialoog die plaatsvond tussen politiek en logistiek. In de toekomst wil TLN daarom vaker dergelijke sessies organiseren. Nu al geïnteresseerd? Laat dit dan weten via info@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Ledendesk

TLN Adviseurs