Groningen onderzoekt logistieke gevolgen uitbreiding venstertijdengebied

Groningen gaat de logistieke gevolgen van de uitbreiding van het venstertijdengebied in beeld brengen. Deze toezegging deed verantwoordelijk Verkeerswethouder Philip Broeksma vorige week aan de commissie Verkeer van de gemeenteraad.

Onlangs heeft het college de conceptvisie Stedelijke Logistiek voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderdeel van dit plan is een forse uitbreiding van het venstertijdengebied in de hele binnenstad van Groningen. Door de vergroting van het venstertijdengebied moeten er veel meer adressen bevoorraad worden in enkele uren in de ochtend. Dit heeft tot gevolg dat er extra voertuigen ingezet moeten worden voor dezelfde bevoorrading en logische bevoorradingsroutes niet meer mogelijk zijn. Een maatregel die niet bijdraagt aan vermindering van uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof.

Maatwerk
Tijdens de raadscommissievergadering gaf de wethouder aan de gevolgen van deze maatregel in overleg met de logistieke partijen, waaronder TLN, in beeld te brengen en op basis daarvan maatwerkoplossingen voor te stellen. TLN is positief over deze constructieve houding van het college en blijft graag in gesprek hierover.

Verduurzamen
Het stadsbestuur wilt de stedelijke logistiek in Groningen verduurzamen. Er loopt al een aantal pilots om de bundeling van vervoer van goederen naar de binnenstad te stimuleren. De gemeente biedt voordelen aan voor elektrische voertuigen. Groningen is één van de steden waar in 2025 de bevoorrading van de binnenstad zoveel mogelijk zero-emissie dient plaats te vinden, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie