Herziening gecombineerd vervoer in EP

De Europese Commissie is bezig aan een grondige herziening van de wetgeving voor de transportsector. Ook de zogeheten richtlijn gecombineerd vervoer heeft de Commissie hiervoor onder de loep genomen.

​De richtlijn, die stamt uit 1992, is inmiddels aan een herziening toe. Door een aantal wijzigingen door te voeren, wil men het gebruik van intermodaal vervoer stimuleren. Het Europees Parlement heeft nu voor het eerst in debat gereageerd op de voorstellen van de Commissie.

Potentiële voordelen

De meeste Europarlementariërs waren het eens dat gecombineerd vervoer potentieel een aantal voordelen biedt ten opzichte van enkel vervoeren over spoor of over de weg. De rapporteur, die namens het Parlement zal onderhandelen met de Raad, gaf aan dat ze het belangrijk vindt dat er meer terminals komen, dat er financiële stimulansen moeten komen, maar ook dat er meer gebruik moet worden gemaakt van elektronische formulieren. Wel wees een aantal Parlementariërs erop dat te veel ingrijpen in de markt, zonder goed te weten wat het effect is, geen verbetering vormt ten opzichte van de huidige regels.

Onduidelijkheden wegnemen

TLN vindt dit laatste ook en vindt dat als de richtlijn gewijzigd moet worden vooral de huidige vage formuleringen en onduidelijkheden moeten worden weggenomen. Die leiden in de vervoerspraktijk juist tot problemen. Er zou voorzichtig moeten worden omgegaan met het toestaan van financiële stimulansen als niet duidelijk is of er een behoefte van de markt is voor een terminal op een bepaalde plek.

Administratieve rompslomp

Daarom is TLN ook niet blij met het rigide voorstel van de Commissie om per 150 kilometer langs de corridors in Europa een terminal te plaatsen. Verder is het belangrijk dat de administratieve rompslomp zoveel mogelijk wordt weggenomen. Teveel complexe formaliteiten zullen de drempel voor overstappen op intermodaal vervoer alleen maar verhogen.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports