Het cao-overleg gaat van start!

Op woensdag 25 oktober vindt het eerste cao-overleg plaats tussen Transport en Logistiek Nederland en VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en de Unie aan vakbondszijde.

TLN en VVT zullen van de gelegenheid gebruikmaken om de vakbonden deelgenoot te maken van de rode draad ten aanzien van de gevoerde gesprekken met de achterban over een toekomstbestendige cao en hopen hiermee het startschot te geven voor een constructief overleg. Tevens zullen de vakbonden een nadere toelichting geven op hun voorstellen. FNV en CNV hebben deze voorstellen al schriftelijk bekend gemaakt. De Unie heeft dit nog niet gedaan.

Net als in voorgaande onderhandelingen zal TLN na ieder cao-overleg een nieuwsbrief publiceren over de inhoud en het verloop van het overleg.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.