Het sollicitatiegesprek voor BBL’ers moet blijven

Een officieel sollicitatiegesprek voor MBO-studenten die stage willen komen lopen bij bedrijven, moet blijven, vindt TLN. Het ministerie van OCW overweegt maatregelen om discriminatie in het aannemen van stagiaires tegen te gaan.

In voorbereiding op het komende schooljaar komen veel MBO-studenten binnenkort weer langs bij een leer/werkbedrijf om te zoeken naar een passende BBL-plek of BOL-stage. Dat is tot nu toe altijd een officieel sollicitatiegesprek geweest en wat TLN betreft komt daar geen verandering in.

Het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschappen) twijfelt daarover, want helaas blijkt uit onderzoek dat niet alle studenten gelijke kansen hebben op het realiseren van een stageplek. Daarom wil het ministerie maatregelen nemen om stagediscriminatie aan te pakken. Alle mogelijke oplossingen worden serieus bekeken. Inmiddels is het meldpunt stagediscriminatie (Meldpunt Stagediscriminatie | SBB (s-bb.nl)) gestart.

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Racisme, pleitte medio juni voor het laten vervallen van het sollicitatiegesprek en de plaatsing van studenten bij bedrijven helemaal aan de scholen over te laten. Dat vindt TLN geen goed idee. Vanuit overleg binnen VNO-NCW horen wij dat andere brancheorganisaties onze mening delen. Een sollicitatiegesprek voor een BBL- of stageplek is voor de student niet alleen een goede oefening voor later, maar biedt ook de kans om elkaar te leren kennen en om te ontdekken of er een ‘klik’ is binnen het team en binnen het bedrijf.

Vanzelfsprekend gaat het dan om de kennis en vaardigheden die iemand heeft en de manier waarop hij/zij toegevoegde waarde heeft voor het team of het bedrijf. Iemand afwijzen op achternaam, huidskleur of vooroordelen is nooit goed en heeft daarnaast negatieve gevolgen voor het imago van het bedrijf en het niet meer kunnen vervullen van vacatures.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.