Hoge boetes voor ontbreken markeringsborden in België

Vrachtauto’s en aanhangwagens zonder markeringsborden lopen in België een verhoogd risico om aan de kant gezet te worden. Ondanks dat markeringsborden voor nieuw te registreren voertuigen al jaren niet meer verplicht zijn, deelt de politie hier hoge boetes voor uit. TLN is in overleg met de IRU om te proberen tot een oplossing te komen.

De rechthoekige geel/rode reflecterende markeringsborden achterop vrachtauto’s en aanhangwagens behoorden vele tientallen jaren tot de verplichte standaarduitrusting voor bedrijfsvoertuigen. Met de komst van EU-eisen voor contourmarkering in juli 2011 zijn de borden in feite overbodig geworden. Ze maken ook geen deel meer uit van de EU-voorschriften voor voertuigverlichting en reflecterende voorzieningen. De meeste EU-landen hebben daarom hun voertuigwetgeving op dit punt aangepast. In Nederland zijn markeringsborden sinds 1 januari 2012 niet meer verplicht.

Vreemde situatie

België is naast Spanje en enkele Oost-Europese landen, een van de weinige landen die de regelgeving (nog) niet heeft aangepast. Dit betekent dat alle bedrijfsvoertuigen op de Belgische wegen nog steeds van markeringsborden moeten voorzien. Niet alleen de oudere voertuigen, maar ook nieuwe vrachtauto’s en aanhangwagens. Het betekent ook dat nieuwe voertuigen met contourmarkering, die volgens de EU-wetgeving geen markeringsborden hoeven te hebben, hiervoor toch beboet worden. Een vreemde situatie die feitelijk in strijd is met EU-wetgeving, maar wat helaas wel de praktijk is.

Advies

Het lijkt ook alsof België de handhaving voor wat betreft dit punt heeft aangescherpt. Er komen veel meldingen van bedrijven bij TLN binnen die een boete hebben ontvangen. Dit zijn forse boetebedragen die variëren tussen €350 en €1000 per voertuig. TLN onderzoekt de mogelijkheden om de Belgische wetgeving op dit punt aan te passen. Hierover zijn we in overleg met de IRU. Dat zal echter niet op korte termijn geregeld zijn. Vervoerders die veel in België rijden doen er daarom verstandig aan hun voertuigen alsnog van gele markeringsborden te voorzien. Daarmee kunnen veel problemen voorkomen worden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs