Hogere gewichten voor vrachtauto’s rijdend op alternatieve brandstoffen

In navolging van de EU wil ook de Benelux het maximumgewicht voor vrachtautocombinaties met alternatieve brandstoffen of zero-emissie aandrijving met maximaal 1 respectievelijk 2 ton verhogen.

Het huidige maximumgewicht van 44 ton zou hiermee naar maximaal 46 ton gaan. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is in behandeling.

EU-richtlijn 96/53

De maximale gewichten voor wegvoertuigen in het internationale verkeer zijn vastgelegd in EU-richtlijn 96/53. Veel EU-landen hanteren deze grenswaarden ook voor het nationale vervoer. Sinds 2017 voorziet de richtlijn in een hoger maximumgewicht voor voertuigen die door alternatieve brandstoffen zoals CNG en LNG of elektrisch worden aangedreven. De verhoging is bedoeld om het extra gewicht dat de desbetreffende technologie met zich meebrengt te compenseren, zodat dit niet ten koste gaat van het laadvermogen. De regeling gold aanvankelijk alleen voor 2- en 3-assige vrachtauto’s. Met de laatste wijziging in 2019 is het toepassingsgebied verder uitgebreid en geldt de verhoging ook voor combinaties. Ook de compensatie voor het meergewicht voor zero-emissie voertuigen is verder verhoogd.

Verhoging van maximaal 1 of 2 ton

Hoe ziet dit er in de praktijk nu uit? Conform de huidige EU-regeling mag het maximaal toegestane gewicht van vrachtauto’s of combinaties die op alternatieve brandstoffen rijden of emissievrij zijn met maximaal 1 respectievelijk 2 ton worden verhoogd. Het extra gewicht is voertuigafhankelijk en betreft alleen het extra gewicht dat de desbetreffende technologie met zich meebrengt, met de hiervoor vermelde maximale waarden. Dit moet worden aangetoond op basis van door de fabrikant aangeleverde officiële bewijzen. Bij nieuwere voertuigen staat de waarde voor het extra gewicht vaak vermeld op het bij het voertuig meegeleverde conformiteitsbewijs (CVO).

Van 40 naar 41/42 ton

Binnen de EU is het maximumgewicht voor grensoverschrijdend vervoer vastgesteld op 40 ton (44 ton voor intermodaal vervoer). Voor voertuigen op LNG of CNG komt daar nu maximaal 1 ton bij. Met een verklaring van de fabrikant mogen deze combinaties dus maximaal 41 ton wegen. Voor volledig elektrische combinaties is het maximumgewicht nu 42 ton. Dit alles wel onder de voorwaarde dat de wettelijke aslasten niet mogen worden overschreden.

Veel landen zijn nog bezig om de nieuwe bepalingen in hun voertuigwetgeving op te nemen. Dat betreft dan het nationale vervoer. Voor het grensoverschrijdende vervoer is de richtlijn formeel al van kracht.

Benelux naar 46 ton

Waar in de EU 40 ton het maximumgewicht is voor grensoverschrijdend vervoer, is dat in de Benelux al sinds jaar en dag 44 ton. Dat is mogelijk op basis van een Europees verdrag dat de Benelux de mogelijkheid biedt van bestaande EU-regelgeving af te wijken. De Benelux-ministers hebben in het streven te komen tot schoner wegtransport besloten de EU-verhoging voor voertuigen met alternatieve brandstoffen en zero-emissie voertuigen op dezelfde wijze ook in de Benelux-wetgeving op te nemen. Op basis hiervan wordt het maximumgewicht voor voertuigcombinaties die door alternatieve brandstoffen worden aangedreven met maximaal 1 ton verhoogd tot maximaal 45 ton. Voor emissievrije voertuigcombinaties gaat het maximum treingewicht naar 46 ton. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe bepalingen in werking treden.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris