Informatiekaart overstappen op duurzame brandstoffen en energie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de sector transport en logistiek een waardevolle bijdrage levert aan de CO2-reductie in Nederland. Op de langere termijn gaat dat vooral over de inzet van zero-emissievrachtauto’s. Waar dat nog niet kan, vormt de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie een belangrijke mogelijkheid om CO2-emissies te verminderen.

Over de toepassing daarvan en wat daarbij komt kijken heeft TLN een Informatiekaart Brandstoffen en energie samengesteld. Deze informatie geeft antwoorden op de meest gestelde vragen en verwijst naar uiteenlopende bronnen voor verdere toelichting. De inhoud van deze informatiekaart wordt periodiek bijgewerkt op basis van de laatste inzichten en gegevens. Eerder publiceerde TLN in deze reeks een Informatiekaart TLN Ga je aan de slag met zero-emissie vracht- of bestelauto’s. Soortgelijke uitgaven voor duurzame, efficiënte ketenlogistiek en voor vastgoed en organisatie volgen later dit jaar.

Klik hier om de informatiekaart te downloaden


Meer weten?

Contact de expert

Team Ledendesk

TLN Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.