Initiatief code verantwoord tillen om fysieke belasting te verminderen

Pakketvervoerders, verenigd binnen Transport en Logistiek Nederland (TLN), hebben het initiatief genomen tot het opstellen van een code verantwoord tillen om de fysieke belasting ten gevolge van het tillen van zware pakketten te verminderen. De ondertekenaars willen stimuleren dat er extra aandacht wordt gegeven aan het verminderen van fysieke belasting en zijn bereid hun kennis te delen middels praktijkvoorbeelden. Pakketvervoerders kunnen zich aansluiten bij de code verantwoord tillen, die te lezen is op de website van TLN.

“De code verantwoord tillen is een initiatief vanuit de TLN-deelmarkt Verenigde Koeriers- en Expresbedrijven, DHL, DPD, Packs en PostNL”, zegt bestuursvoorzitter Elisabeth Post. “Het pakketvolume is afgelopen jaren fors toegenomen. De Corona-periode toonde aan hoe belangrijk een goede levering van pakketten bij consumenten is. Het toegenomen volume zorgt echter ook voor uitdagingen, zoals het beschermen van pakketbezorgers tegen overbelasting. Om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren, hebben wij de handen ineen geslagen om tot gezamenlijke afspraken te komen om de fysieke belasting te verminderen. We gaan niet alleen in gesprek met koeriers, maar ook met opdrachtgevers zodat de pakketten in de gehele keten efficiënter behandeld kunnen worden. Er is veel mogelijk om fysieke belasting te beperken maar de kennis hierover bij bedrijven kan beter. Met goede praktijkvoorbeelden en concrete tips en adviezen maken we de informatie die er is toegankelijk voor iedereen.”

Vijf principes

De code verantwoord tillen gaat uit van vijf principes om invulling te geven aan het terugdringen van fysieke belasting. De principes zijn uitgewerkt met concrete voorbeelden.

  1. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van fysieke belasting;
  2. Tilsituaties in de huidige situatie te optimaliseren;
  3. Het ontwerpen van nieuwe werkprocessen en/of werkplekken voor de toekomst;
  4. Medewerkers voorlichting en instructies geven over fysieke belasting;
  5. En het gesprek met elkaar aangaan, zoals klanten en overheid.

Aansluiting bij de code

Pakketvervoerders kunnen zich, op vrijwillige basis, aansluiten bij de code verantwoord tillen via de website van TLN. Een bedrijf dat zich aansluit geeft daarmee aan volgens de vijf principes te gaan werken of dat al te doen. Post: “Met de code verantwoord tillen hopen wij bedrijven te inspireren om ook aan de slag te gaan en verbeteringen te treffen. Voor TLN is het belangrijk dat veel bedrijven zich aanmelden en dat er meer aandacht komt voor de fysieke belasting van koeriers bij het tillen van zware pakketten.”

Meer informatie

Lees alle informatie over de code verantwoord tillen op de website van TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.