Code verantwoord tillen

‘Samen aan de slag om fysieke belasting in de pakketdienstensector terug te dringen.’

Waar gaat het om?

Pakketvervoerders, verenigd binnen TLN, hebben het initiatief genomen tot het opstellen van een code verantwoord tillen. De ondertekenaars willen stimuleren dat extra aandacht wordt gegeven aan het verminderen van fysieke belasting en zijn ook bereid hun kennis daaromtrent te delen middels praktijkvoorbeelden. De bedrijven hanteren allemaal minimaal dezelfde principes om invulling te geven aan het terugdringen van fysieke belasting.

De code bestaat uit 5 principes:

  1. Kennisdeling
  2. Optimaliseren van tilsituaties in huidige context
  3. Optimaliseren van tilsituaties in toekomstige context
  4. Voorlichting en instructie
  5. Derde partijen

Per principe worden concrete voorbeelden gegeven om aan de slag te gaan met het verminderen van de fysieke belasting. Met de code verantwoord tillen willen we de fysieke belasting ten gevolge van tillen in de pakketdienstensector verminderen.

Aansluiting bij de code

Aansluiting bij de code verantwoord tillen vindt plaats op vrijwillige basis waarbij andere vervoerders die de principes onderschrijven kunnen aansluiten. Deelname geeft aan dat het bedrijf volgens de code uitgangspunten wil gaan werken of al werkt. De bedrijven die dat willen kunnen worden opgenomen in de lijst van bedrijven die zich committeren aan de code en worden daarmee voor iedereen zichtbaar. Met deze zichtbaarheid wordt ieders positieve inzet duidelijk gemaakt voor werknemers, partners in de keten en de overheid.

Derde partijen, zoals bijvoorbeeld andere branches of ondernemingen, kunnen de code ondertekenen om te laten zien dat zij de doelen belangrijk vinden. Doel is meer aandacht vragen en krijgen voor fysieke belasting, omdat er in de keten nog verbeteringen mogelijk zijn.

Meld je nu aan
Heb je vragen, interesse of wil je aansluiten bij de code verantwoord tillen? Neem dan contact met ons op via 088 – 45 67 56 7 of info@tln.nl.

Bewaking van de code

Het is een gedragsrichting, geen keurmerk. Omdat de code een vrijwillige gedragsrichting is zijn er geen mogelijkheden om ondertekenaars te dwingen tot naleving. Indien er klachten komen wordt in eerste instantie terugverwezen naar de directie van de desbetreffende onderneming. Mocht dit niet leiden tot verbetering dan zal TLN in gesprek gaan met de onderneming. Schorsing uit de lijst van ondertekenaars is de ultieme sanctie die kan worden ingezet.

Initiatiefnemers als aanjagers

Hoewel de code verantwoord tillen dus niet bindend is, willen de ondertekenaars wel nadrukkelijk aandacht vragen voor vermindering van fysieke belasting. De oorspronkelijke initiatiefnemers van de code, TLN-deelmarkt VKE, PostNL, DHL, DPD en Packs, blijven voorlopig betrokken als stuurgroepleden.

Vragen en/of aanmelden?

Wil je meer weten over de code verantwoord tillen of denk je erover na om aan te sluiten? Klik dan hier voor meer informatie.

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.