Principe 1: Kennisdeling

De code verantwoord tillen bestaat uit vijf principes. Op deze pagina lees je alles over het eerste principe: de kennisdeling. 

Waar gaat het om?

Ondertekenaars delen hun kennis, ervaring en best practices met elkaar op het gebied van het terugdringen van fysieke belasting. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsoverstijgende activiteiten of het actief delen van ontwikkelingen.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.