Praktijkvoorbeeld bedrijfsoverstijgende activiteiten

Ter vermindering van fysieke belasting. 

Waar gaat het om?

Pakketdienstenbedrijven ondernemen gezamenlijk actie om de fysieke belasting in de sector terug te dringen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld sectorale afspraken worden gemaakt, of kunnen vanuit een samenwerking vanuit verschillende pakketbedrijven eisen worden opgesteld hoe goederen geleverd moeten worden bij de sorteercentra.

Welk knelpunt wordt verholpen?

Fysieke belasting.

Inzetbaar bij

Alle werkprocessen.

Terug naar de vorige pagina