Principe 5: Derde partijen

De code verantwoord tillen bestaat uit vijf principes. Op deze pagina lees je alles over het vijfde principe: derde partijen. 

Waar gaat het om?

De ondertekenaars van deze code of conduct bundelen de krachten door gezamenlijk het gesprek over het terugdringen van fysieke belasting aan te gaan met vertegenwoordigende instanties, overheid en/of brancheverenigingen. In contractonderhandelingen met klanten en subcontractors worden zij geïnformeerd over de code of conduct en de ambitie van de sector om fysieke belasting terug te dringen.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.