Principe 2: Optimaliseren van tilsituaties in huidige context

De code verantwoord tillen bestaat uit vijf principes. Op deze pagina lees je alles over het tweede principe: optimaliseren van tilsituaties in huidige context. 

Waar gaat het om?

Ondertekenaars onderzoeken huidige werksituaties en deze worden waar mogelijk verbeterd (waarbij zowel het technische, gezondheidskundige als financiële aspect meetelt). Hierbij neemt men de arbeidshygiënische strategie in acht. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Bij het beheersen van de risico’s (nemen van maatregelen) moeten bedrijven (conform Arbobesluit artikel 4.4) uitgaan van de volgorde van de arbeidshygiënische strategie: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen, persoonlijke maatregelen.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.

Download hier de flyer 'Aandacht voor tillen'