Praktijkvoorbeeld armscanners

In plaats van de scanner in de hand te houden, wordt de scanner om de arm/pols gedragen. Hierdoor zijn de handen vrij voor het tillen en dragen van pakketten.

Waar gaat het om?

In plaats van de scanner in de hand te houden, wordt de scanner om de arm/pols gedragen. Hierdoor zijn de handen vrij voor het tillen en dragen van pakketten.

Welk knelpunt wordt verholpen?

  • Tillen en dragen in een ongunstige hand-/polsstand.
  • Ongelijkmatige gewichtsverdeling bij tillen/dragen wanneer de scanner in de hand wordt gehouden.

Inzetbaar bij

Scannen laden en lossen.

Opmerkingen

Het toepassen van handscanners betreft maatwerk. Er zijn diverse scansystemen op de markt. Per bedrijf dient onderzocht te worden welke scansystemen en type handscanners het best passend zijn binnen het proces. Belangrijk is om hierbij de (toekomstige) gebruikers van de scanners te betrekken.

Terug naar vorige pagina