Principe 4: Voorlichting en instructie

De code verantwoord tillen bestaat uit vijf principes. Op deze pagina lees je alles over het vierde principe: voorlichting en instructie. 

Waar gaat het om?

  • Ondertekenaars geven alle nieuwe medewerkers bij indiensttreding voorlichting en instructie over fysieke belasting.
  • Ondertekenaars geven alle medewerkers minimaal een maal per twee jaar voorlichting / instructie over fysieke belasting.
  • Ondertekenaars nemen in deze voorlichting en instructie minimaal de volgende onderwerpen op: gevolgen van fysieke belasting, tillen en dragen, duwen en trekken en werkhoudingen en hulpmiddelen.
  • Ondertekenaars zorgen ervoor dat medewerkers die via subcontractors werkzaam zijn voor het bedrijf geïnformeerd worden over de risico’s m.b.t. fysieke belasting.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.

Download hier de flyer: 'Hoe til ik bewust'