Praktijkvoorbeeld afspraken over wijze waarop getild wordt

Opstellen van een beleid waarin de gewenste werkwijze ten aanzien van fysieke belasting en tillen wordt vastgesteld.

Waar gaat het om?

Opstellen van een werkwijze over hoe getild moet worden. Deze werkwijze wordt actief met medewerkers gedeeld, zoals bijvoorbeeld tijdens werkoverleggen, toolboxmeetings en/of ergocoaching.

Welk knelpunt wordt verholpen?

Tillen in onjuiste werkhoudingen.

Inzetbaar bij

Alle werkprocessen.

Terug naar vorige pagina