Praktijkvoorbeeld actief delen van ontwikkelingen

Bedrijven delen hun ervaringen en best practices met elkaar, om in de gehele sector de fysieke belasting terug te dringen.

Waar gaat het om?

Als het gaat om het reduceren van fysieke belasting ondernemen bedrijven verschillende activiteiten om dit te realiseren. Sommige daarvan werken goed (best practices), andere minder. Door actief kennis over te dragen over bijvoorbeeld hulpmiddelen, werkwijzen en andere oplossingen wordt de fysieke belasting in de gehele keten teruggedrongen. Mogelijke wijzen waarop deze kennisdeling kan plaatsvinden zijn bijvoorbeeld in een halfjaarlijkse kennissessie of via een nieuwsbrief tussen de verschillende arbocoördinatoren en/of preventiemedewerkers van de verschillende bedrijven. TLN zal het initiatief hiertoe nemen.

Welk knelpunt wordt verholpen?

Fysieke belasting.

Inzetbaar bij

Alle werkprocessen.

Terug naar vorige pagina