Inkomsten Belgische tolheffing lopen achter

De Belgische tolheffing op vrachtauto’s levert de Belgische overheid minder op dan verwacht. Ben Weyts, minister van Mobiliteit, rekent nu op 400 miljoen euro en dat is 100 miljoen euro minder dan vooraf ingecalculeerd.

De verklaring voor de lagere inkomsten ligt met name in het feit dat de transportsector in België sneller dan verwacht milieuvriendelijker vrachtwagens inzet en minder kilometers rijdt. Verder noemt Weyts ook een hoger dan verwachte inzet van bestelauto’s en buitenlandse voertuigen op de Belgische wegen als oorzaak van de lagere inkomsten.

Niet compenseren

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) heeft al gereageerd op het nieuws en benadrukt dat de overheid de financiële tegenvaller niet moet gaan compenseren met een forse tariefverhoging voor de schoonste vrachtwagens. Transporteurs zijn volgens TLV niet verantwoordelijk voor foutief opgestelde begrotingen.

Kilometerheffing voor personenwagens

TLV vreest echter dat, wanneer de tarieven op 1 juli 2017 volgens planning worden geïndexeerd, alle transporteurs, dus ook degenen met de schoonste voertuigenparken, worden opgezadeld met een kostenstijging om het ontstane tekort te dichten. Volgens TLV is dit onwenselijk. De Belgische brancheorganisatie is meer een voorstander van een kilometerheffing die ook voor personenwagens geldt.

Geen reden

TLN is het met de Belgische collega’s eens dat de lager dan verwachte inkomsten geen reden mogen zijn om de toltarieven verder te verhogen. Het belangrijkste doel van een kilometerheffing moet zijn dat de doorstroming op het wegennet verbetert en dat kan alleen maar als alle voertuigcategorieën – dus zeker ook personenauto’s – onder het systeem vallen. Verder vindt TLN dat de opbrengsten volledig ten goede moeten komen aan infrastructuur.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports