Intentieverklaring A12 Gouda-De Meern ondertekend

Op donderdag 20 september heeft Ruud Jongeneel, regiovoorzitter West van TLN de intentieverklaring A12 Gouda – De Meern ondertekend.

​Met deze intentieverklaring spreken 2 provincies, 2 regio’s, 6 gemeenten, VNO-NCW en TLN af om de verkeersproblematiek van de A12 actief onder de aandacht van de Rijksoverheid te brengen.

Een van de grootste knelpunten van Nederland

Uit de Nationale Mobiliteits- en CapaciteitsAnalyse (NMCA) blijkt dat de A12 tot één van de grootste knelpunten van Nederland hoort. Dit beeld komt ook naar voren uit onderzoek van TNO, in opdracht van TLN. De A12 Gouda – De Meern staat namelijk in de top-3 van duurste files voor vrachtverkeer, met een economische schade van 13 miljoen euro in 2016. TLN heeft daarom meermaals aandacht gevraagd voor een structurele aanpak van dit knelpunt, zowel op landelijk- als regionaal niveau. Ook in de position papers van de provincie Zuid-Holland​ en Utrecht ​​heeft TLN aandacht gevraagd voor de aanpak van dit knelpunt.

Samen wer​ken aan oplossingen

TLN is blij dat de provincies, regio’s en gemeenten samen willen werken met het bedrijfsleven om dit knelpunt op te lossen. Volgens Ruud Jongeneel is deze intentieverklaring een belangrijke eerste stap: ‘Het is, mede vanwege de complexiteit van het knelpunt, niet eenvoudig om op korte termijn tot structurele oplossingen te komen. Maar een eerdere gezamenlijke inzet van overheid en bedrijfsleven bij de fileproblematiek op de A15, ter hoogte van de Drechtsteden, heeft ertoe geleid dat een structurele oplossing dichterbij komt.’

De partijen willen op korte termijn snelle, effectieve maatregelen bedenken om de files zo veel mogelijk terug te dringen. Hierover gaan de partijen dit najaar met de Rijksoverheid in gesprek.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid