Internetconsultatie Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur van start

Onlangs ging de internetconsultatie van start voor een nieuwe subsidieregeling voor laadinfrastructuur: de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Met deze internetconsultatie kunnen belanghebbenden en belangstellenden reageren op deze nieuwe regeling. Dit kan tot en met 31 maart. De voorgenomen regeling betaalt aan ondernemers een deel van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van laadpalen op hun eigen terrein, bijvoorbeeld op een distributiecentrum of een bedrijventerrein. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het vermogen van de laadpaal. Mkb-ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed, grote bedrijven 20%.

Veel ondernemers hebben vragen over laadpalen. Daarom zal een loket worden opgezet, waar ondernemers terecht kunnen voor informatie. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor (extern) advies over de juiste laadpalen en de aanleg. 50% van de kosten voor advies over de benodigde laadinfrastructuur wordt vergoed. Doel is om te voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen door een gebrek aan kennis. Ook kan advies voorkomen dat bedrijven meer of zwaardere laadinfrastructuur aanleggen dan nodig is.

Ongeveer de helft van de middelen voor deze subsidie komt uit (een voorschot op) de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Het klimaat- en transitiefonds betaalt de andere helft. Ondernemers kunnen rechtstreeks reageren op de voorgenomen subsidieregeling via Internetconsultatie.nl op de subsidieregeling Private Laadinfrastructuur voor Bedrijven. Eerder deze maand ging de subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer al in consultatie. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanleg of opwaardering van een publiek toegankelijke laadlocatie. Daarnaast verstrekt deze regeling subsidie voor batterijopslag. Belangstellenden kunnen op deze regeling nog tot en met 17 maart 2024 reageren via subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer.

TLN zal op beide voorgenomen subsidieregelingen reageren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.