Investeer in transportroutes met een groot economisch belang

Blijf investeren in belangrijke transportroutes! Dat is de oproep van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek naar de economische schade van files die in 2019 een record bereikte van 1,5 miljard euro. ‘Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van die schade.’

TLN en evofenedex vragen de politiek om investeringen in de belangrijke transportroutes door te zetten, zoals de A1, A4, A15, A20 en A58. Deze trajecten stonden hoog in de top-20 van duurste files van 2019 en worden zelfs bij lage economische groei de komende jaren te druk om het aanbod aan verkeer soepel te kunnen verwerken. Aanleiding voor de oproep is het vandaag verschenen onderzoek (20201116 Economische Wegwijzer 2020 - Panteia) in opdracht van de ondernemersorganisaties waaruit blijkt dat de economische schade door files in 2019 1,5 miljard euro bedroeg. 

Toename mobiliteit
Op dit moment blijven de lange dagelijkse files vanwege de coronacrisis uit. Maar aan de coronacrisis komt een einde en dat zorgt op termijn zeker voor een terugkeer van de drukte op de weg.
‘Dat we niet meer in wegen hoeven te investeren vanwege corona is echt een illusie’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade.’ Zelfs bij lage economische groei voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toename van mobiliteit en bereikbaarheidsproblemen. ‘Je moet er toch niet aan denken wat dat betekent wanneer het in ons land economisch weer voor de wind gaat.’

Bevolkingsgroei
De groei in mobiliteit de komende jaren houdt verband met onze bevolking die groeit, er zijn veel nieuwe woningen nodig en de vraag naar goederen en goederenvervoer zal blijven stijgen. ‘We moeten juist deze periode gebruiken om slimme beslissingen te nemen voor de toekomst. Te beginnen bij de grote knelpunten voor het vrachtverkeer’, volgens Machiel van der Kuijl, directeur van evofenedex. Eerder gaf minister Cora van Nieuwenhuizen al aan dat de bereikbaarheid van ons land een grote opgave is. ‘Om Nederland bereikbaar te houden moeten komende kabinetten miljarden extra vrijmaken voor infrastructuur’, zo zei de verantwoordelijke bewindsvrouw vorige week in een landelijke krant.

Nederland handelsland
Het is daarom van groot belang dat de veertien zogeheten MIRT-projecten waar budget voor is gereserveerd in ieder geval door kunnen gaan. Denk aan de A1, A15 en de A58. Enkele top-20 trajecten ontbreken echter nog in het MIRT, waaronder de grote knelpunten A12 Gouwe-Oudenrijn en de A2 Holendrecht-Oudenrijn. Bij die trajecten is een onderzoek naar de aard van de doorstromingsproblemen noodzakelijk. Om de toekomstige positie van Nederland als handelsland te waarborgen zijn goede verbindingen richting het Europese achterland essentieel.

Kamerdebat
7 december debatteert de Tweede Kamer in het zogeheten ‘Nota-overleg MIRT’ over de stand van zaken van de investeringen in de infrastructuur (weg, spoor en water).

Kijk in het 2020 Achtergronddocument Economische Wegwijzer 2020 - TLN evofenedex voor meer achtergrondinformatie en over de flyer van de Economische Wegwijze - inclusief lijst van geprioriteerde MIRT-projecten en top 20 duurste files. 

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid