Invoering betaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof bestaat al jaren. Deze verlofvorm geeft de werknemer de mogelijkheid om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen tot het kind 8 jaar is. Deze vorm van verlof is onbetaald. Nederland voert als verplichting op grond van EU richtlijn 2019/1158 het betaald ouderschapsverlof in. Op 2 augustus 2022 treedt het betaald ouderschapsverlof in werking.

Van het ouderschapsverlof van 26 weken worden er 9 weken betaald. Deze 9 weken moeten opgenomen zijn in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Bij een meerling is er per kind recht op betaald ouderschapsverlof. Bij adoptie moet het betaald ouderschapsverlof opgenomen zijn binnen het eerste jaar na de feitelijke opname ter adoptie en voordat het kind 8 jaar is.

Terugwerkende kracht

Kinderen die op 2 augustus 2022 nog geen 1 jaar zijn, vallen ook onder deze regeling. Dan kan het betaalde ouderschapsverlof worden opgenomen op of na 2 augustus 2022. De werknemer moet dan nog wel minimaal 1 week aan ouderschapsverlofrechten over hebben. In die gevallen kan het zijn dat de ouder die reeds (gedeeltelijk) gebruik heeft gemaakt van onbetaald ouderschapsverlof, voor de resterende weken betaald ouderschapsverlof aanvraagt. Voorbeeld: is er al 19 weken onbetaald ouderschapsverlof genoten, dan is er nog recht op 7 weken betaald ouderschapverlof. Maar binnen die 26 weken (onbetaald) ouderschapsverlof kan er maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen.

De aanvraag

De werknemer moet bij de werkgever het betaalde ouderschapsverlof schriftelijk aanvragen. Dit moet minimaal 2 maanden voordat het verlof in zou moeten gaan. In het schriftelijk verzoek geeft de werknemer de duur en de gewenste wijze van opnemen van het verlof aan. Is er een zwaarwegend bedrijfs– of dienstbelang? Ga dan in gesprek met de werknemer. Tot 4 weken voor de ingang van het verlof kan de wijze van opnemen namelijk worden gewijzigd. Bevestig uiteindelijk als werkgever schriftelijk de opname van het betaald ouderschapsverlof en de wijze waarop het wordt opgenomen.

UWV

De werkgever zal vervolgens de aanvraag betaald ouderschapsverlof digitaal indienen bij UWV. Binnen 4 weken beslist UWV op een betaalverzoek. De uitkering wordt achteraf door UWV betaald aan de werkgever. Ook kan er gekozen worden om de betaling meteen aan de werknemer over te laten maken. De werkgever hoeft het loon tijdens het betaald ouderschapverlof niet door te betalen. UWV betaalt 70% van het voor de werknemer geldende dagloon. Aan dit dagloon zit een maximum aan vast. In de uitkering is een reservering van 8% vakantiebijslag opgenomen.

UWV voert deze regeling uit. Op de website van UWV staat de nodige informatie. Kom je er toch niet uit? Wij helpen je graag! Neem dan contact op met onze bedrijfsadviseurs Sociaal via sociaal@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.