Inzet transport in praktijkgerichte opleiding

Nieuwe leerweg VMBO is praktijkgericht. Transportbedrijven kunnen worden uitgenodigd mee te denken over gastlessen en het scholingsprogramma.

Nieuwsfeit: Er is al veel werk verzet om in het VMBO de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samen te voegen. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. In het VMBO is er dan altijd een component die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Dit moet de keuze van de leerling voor een passende Mbo-opleiding gemakkelijker gaan maken.

Gevolgen voor transportondernemer: Lokale transportbedrijven kunnen vanuit Vmbo-scholen uit de buurt de vraag krijgen om mee te denken over een (meer) praktijkgericht programma of om een gastles te geven over transport en logistiek. Via STL is een kant-en-klare gastles beschikbaar.

Inzet TLN: TLN maakt deel uit van de Federatie Technisch VMBO, waarin deze ontwikkeling nauwlettend wordt gevolgd. In gesprekken met het Ministerie van OCW geeft de Federatie input over de gewenste opbouw van de opleidingen.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom