Kalibreren tachografen ook toegestaan buiten RDW-openingstijden

De werkplaatskaart voor het kalibreren van de tachograaf mag vanaf 1 oktober 2023 ook buiten de RDW-openingstijden worden gebruikt. Het ministerie van IenW heeft ingestemd met een proef voor één jaar. Gedurende deze termijn mogen kalibraties van zondag 00.01 uur tot en met vrijdag 17.00 uur plaatsvinden.

Directe aanleiding voor de verruiming zijn de leveringsproblemen met de smart tacho 2. Uiterlijk 1 januari 2025 moeten alle vrachtauto’s in het internationale vervoer met een digitale tachograaf met de smart tacho 2 zijn uitgerust. Uiterlijk 19 augustus 2025 moeten alle vrachtauto’s in het internationale vervoer met een smart tacho 1 met de smart tacho 2 zijn uitgerust. Het betekent dat grote aantallen vrachtauto’s in de komende twee jaar met een nieuwe tachograaf moeten worden uitgerust. Door de leveringsproblemen wordt de toch al krappe termijn voor inbouw en retrofit nog verder beperkt. Om de transportsector meer ruimte te geven heeft de overheid ermee ingestemd dat er straks ook buiten de RDW-openingstijden gekalibreerd mag worden.

Wat verandert er?

Nu is het verplicht om na de inbouw en de daaropvolgende kalibratie van de tachograaf deze dezelfde dag af te melden bij de RDW. Het betekent dat de werkzaamheden op werkdagen voor 17.00 uur moeten plaatsvinden. Vanaf 1 oktober 2023 is het toegestaan om ook in de avond of nacht en op zondag te kalibreren. Na het kalibreren en het opmaken van de registerkaart krijgen erkende werkplaatsen dan 24 uur de tijd om de kalibratie binnen de RDW-openingstijden te melden.

TLN is blij met de verruiming van de werktijden. Het geeft de sector meer mogelijkheden en tijd om de vereiste vervangingswerkzaamheden voor de ombouw van de huidige tacho (digitale tachograaf en smart tacho 1) naar smart tacho 2 uit te voeren. TLN heeft samen met de Bovag en RAI gelobbyd voor ruimere tijdvensters en is verheugd dat dit verzoek is gehonoreerd. TLN had ook graag gezien dat de zaterdag ook was meegenomen in de verruiming, maar dat bleek helaas niet mogelijk. Met een goede planning en een tijdige bestelling van de nieuwe tachografen krijgt de sector meer mogelijkheden om de retrofit werkzaamheden op tijd uit te voeren.

TLN zal samen met de IRU het proces van de retrofit nauwkeurig monitoren. Zodra er problemen zijn met bijvoorbeeld beschikbaarheid van de smart tacho 2 of de capaciteit in werkplaatsen, dan kan dit middels een speciaal hiervoor gemaakt formulier gemeld worden bij TLN, zodat TLN en de IRU gefundeerde cijfers kunnen laten zien aan de Europese commissie.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.