Kamerleden blijven belang van uitbreiding infrastructuur benadrukken

Afgelopen donderdag 30 maart vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over strategische bereikbaarheid. Tijdens het commissiedebat hebben verschillende Tweede Kamerleden er bij de minister op aangedrongen dat uitgestelde plannen voor het uitbreiden van infrastructuur niet mogen leiden tot afstel.

Kort voor het debat had minister Mark Harbers (I&W) namelijk bekendgemaakt dat hij de komende jaren financiële middelen en personele capaciteit van aanleg van nieuwe infrastructuur naar instandhouding van huidige infrastructuur gaat schuiven. Dit omdat de instandhoudingsopgave groot is en de aanleg van nieuwe infrastructuur door de stikstofproblematiek zeer beperkt is. Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) pleitte er daarnaast voor om in te zetten op spreiding en mijding van de spits gedurende de werkweek. Hierbij noemde Van Ginneken onder andere de economische wegwijzer, die TLN in de jaren voor corona liet opstellen en aantoont dat files een economische schade hebben van ruim anderhalf miljard euro per jaar. Ook benadrukte een aantal Kamerleden dat er bij een toekomstig systeem van Betalen naar Gebruik voor personen- en bestelauto’s rekening gehouden moet worden met differentiatie naar plaats en tijd om filedruk op piekmomenten te verminderen.

Minister Harbers gaf in antwoord op de vragen van de Tweede Kamerleden aan dat afstel wat hem betreft niet tot de opties behoort, maar dat hij voor het overgrote deel van het wegennetwerk geen beloftes kan doen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.