Kamerleden kritisch over beschikbaarheid laadinfra

Transportondernemers lopen tegen verschillende obstakels aan in hun verduurzamingsopgave. Dat benadrukten een aantal Kamerleden gisteren in het gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Tijdens de Commissievergadering Duurzaam Vervoer uitten onder andere Peter de Groot (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) zorgen over de beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur voor vrachtverkeer.

Zekerheid

“Deze ondernemers hebben zekerheid nodig dat er voldoende eenduidige laadinfrastructuur in de stad is, wat nu nog niet het geval is”, merkte Peter de Groot terecht op. De verduurzamingstransitie moet voor vervoerders wel realistisch zijn en blijven, onderstreepte de VVD’er. “Het is hierbij van belang dat we kijken naar wat de sector nodig heeft, nu het zich aan de doelen van emissievrije stadslogistiek gecommitteerd heeft. Er zijn weinig elektrische vrachtwagens beschikbaar. En als ze al beschikbaar zijn, dan zijn ze veel duurder dan een vrachtwagen met een verbrandingsmotor”, aldus De Groot.

Elektriciteitsnet

Henri Bontenbal van het CDA wees de staatssecretaris erop dat het elektriciteitsnet op dit moment niet toereikend is voor de toekomstige vraag naar stroom. En dat haast geboden is. “Bij een logistieke dienstverlener die een paar vrachtwagens heeft staan en die wil elektrificeren, gaat het om ontzettend grote vermogens, waarvan netbeheerders meerdere jaren de tijd nodig hebben om dat te realiseren”, legde Bontenbal de staatssecretaris uit. “Dus als je in 2025 klaar wil zijn, dan moet je daar heel snel mee zijn.”

Regie

Om emissievrije stadslogistiek vanaf 2025 mogelijk te maken, riepen beide Kamerleden de staatssecretaris op om meer regie te nemen. TLN is blij met deze oproep. In een brief (20210525 Brief Samen verdienen en samen verduurzamen - TLN) aan informateur Mariëtte Hamer vraagt TLN, naast forse investeringen in laadinfrastructuur, om meer aansturing en coördinatie van de vraag naar laadpunten. 

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs