Kamerleden pleiten voor aanpak laadinfrastructuur

Diverse Kamerleden drongen er bij Staatssecretaris Heijnen, tijdens het commissiedebat Duurzaam Vervoer van de Tweede Kamer op donderdag 31 maart, op aan de laadinfrastructuur stevig aan te pakken. De bottlenecks in de realisatie van voldoende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder vrachtwagens moet voortvarend opgelost worden.

Staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan hier in mei verder op terug te komen. In de tussentijd wil zij verder kijken naar oplossingsrichtingen voor voldoende laadinfrastructuur, naar stimulering van aanschaf van elektrische voertuigen en ook naar de mogelijkheden van samenwerking met andere ministeries, regio’s en gemeenten.

Snelle actie

TLN vindt dit goede suggesties van de staatssecretaris maar de branchevereniging ziet net zoals verschillende Kamerleden het liefst zo snel mogelijk actie. Immers, de transportsector verwacht gewoon ‘stroomgarantie’, waarbij de netwerkcapaciteit in lijn wordt gebracht met de stroombehoefte, er voldoende laadinfrastructuur gerealiseerd kan worden en ondernemers kunnen investeren in elektrische vrachtwagens.

Stroomgarantie

Voor het debat had TLN samen met de Rai Vereniging Tweede Kamerleden opgeroepen om in het commissiedebat te pleiten voor stroomgarantie. De ondernemersverenigingen hebben die oproep ondersteund met een nota: Nota 'Sectorvisie op laadinfra voor e-trucks' - RAI Vereniging en TLN. Op dit moment is het stroomnet niet robuust genoeg om al die elektrische vrachtwagens op te laden. Dat betekent dat je als bedrijf geen zekerheid hebt op het moment dat je ze koopt. Dat is voor een bedrijf een enorm risico’, aldus TLN-voorzitter op BNR Radio.

TLN zal het onderwerp, samen met de fracties, de komende tijd nauwgezet blijven volgen.

Voor meer informatie, zie hier: Netcapaciteit blokkeert elektrificatie wegtransport.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.