Kamermeerderheid erkent toekomstige knelpunten en zorgen instandhouding infrastructuur

Een Kamermeerderheid wil extra onderzoek naar toekomstige flessenhalzen op de A1, A15, A28 en A67. Ook wil de Tweede Kamer dat de minister een meerjarenplan instandhouding infrastructuur opstelt. TLN is tevreden met de aangenomen moties en ziet het als een aanmoediging voor een nieuw kabinet om voldoende budget vrij te maken voor infrastructuur.

Gisteren verscheen de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) waaruit blijkt dat het wegennet in 2040 steeds verder dichtslibt (Zonder extra investeringen in infrastructuur staat Nederland in 2040 muurvast). Volgens het rapport groeit het goederenvervoer in termen van vervoerd gewicht bij lage- en hoge economische groei bij alle modaliteiten: over de weg met 5% tot 27%, per spoor met 32% tot 55% en via de binnenvaart met 6% tot 20% tot 2040. Dat leidt ook bij lage economische groei tot verstopte weg-, water en spoorwegen, concludeert het rapport. Zelfs als het Rijk het huidige investeringsprogramma – het MIRT – uitvoert.

Flessenhalzen
Jaco Geurts (CDA) en Peter de Groot (VVD) dienden samen een motie in die oproept om de toekomstige opgaven bij flessenhalzen op de A1 Barneveld – Apeldoorn, A15 Gorinchem – Valburg en A67 Eindhoven – Venlo in kaart te brengen. Deze motie kreeg brede steun in de Kamer. Vandaag luidden 5 regio’s de noodklok over de A1 corridor.

Ook de motie om de effecten van de nieuwe Duitse E233 in kaart te brengen voor de A28/A37 tussen Amersfoort en de Duitse grens van Peter de Groot (VVD), Jaco Geurts (CDA) en Chris Stoffer (SGP) kreeg een meerderheid in de Kamer.

Meerjarenplan instandhouding infrastructuur
Tot slot kon de motie voor een meerjarenplan instandhouding infrastructuur op een ruime meerderheid van de Kamer rekenen. Het plan moet volgens de partijen een stabiele en voorspelbare programmering met bijbehorend budget bevatten. “Zodat storingen, stremmingen en veiligheidsrisico’s vanwege uitgesteld onderhoud zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden”, aldus Chris Stoffer (SGP) tijdens het Kamerdebat MIRT. Samen met de VVD, CDA en ChristenUnie diende hij een motie hierover in.

TLN ondersteunt deze oproep van harte. De afgelopen jaren zijn vervoerders veelvoudig overvallen door plotselinge afsluitingen van wegen, bruggen en viaducten. Terwijl transportondernemers er juist op moeten kunnen vertrouwen dat het wegennet maximaal beschikbaar is. In een brief (20210525 Brief Samen verdienen en samen verduurzamen - TLN) naar informateur Mariëtte Hamer pleit TLN daarom voor de spoedige uitvoering van geplande infrastructuurprojecten en een toereikend budget voor beheer en onderhoud.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid