Kamervragen over beëindigen vrijstellingsregeling C-rijbewijs

Tweede Kamerleden van D66 en PVV hebben naar aanleiding van de kritische berichten van TLN en andere partijen uit de mobiliteitssector vragen gesteld over het besluit van minister Harbers om de huidige vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor het besturen van een elektrische bestelauto niet langer te gedogen. TLN is blij dat de nadelige consequenties van dit besluit nu ook op het netvlies van de Tweede Kamer staat.

Met de huidige gedoogregeling mogen bestuurders met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto besturen tot maximaal 4.250 kg. Hiermee krijgt deze groep een vrijstelling voor het C-(vrachtwagen)rijbewijs. De hogere gewichtsgrens is nodig om het extra gewicht van de batterijen te compenseren waardoor er geen verlies van laadvermogen ontstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Openbaar Ministerie willen deze gedoogregeling slechts met een half jaar verlengen, namelijk tot 1 juli 2024. TLN vindt dit veel te kort en onacceptabel. De afgelopen jaren hebben veel vervoerders miljoenen geïnvesteerd in elektrische bestelauto’s. Op dit moment worden deze elektrische voertuigen gereden door bestuurders met een B-rijbewijs. Deze ondernemers hebben al een tekort aan mensen, dus bestuurders inzetten met een C-vrachtwagenrijbewijs is onmogelijk en niet reëel.

Kamervragen

Kamerlid Bamenga (D66) en Kamerlid Heutink (PVV) hebben schriftelijke vragen aan minister Harbers gesteld. Hierbij gaan de fracties in op de zero-emissie stadslogistiek ambities, de behoefte aan elektrische bestelauto’s, de onduidelijkheid voor ondernemers rondom verduurzamingsinvesteringen en het ontbreken van gegevens over verkeersonveiligheid. Daarnaast roepen de fracties de minister op de regeling te verlengen totdat er een gepaste oplossing wordt gevonden.

Eerste beantwoording teleurstellend

Er is nog zeker een jaar nodig om te komen tot wetgeving. Minister Harbers heeft in de beantwoording van de vragen van de PVV aangegeven niet tot een verlenging van de regeling te kunnen komen. Door deze houding van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt er een streep gezet door de huidige vrijstellingsregeling per 1 juli 2024. Hierdoor dreigen ondernemers met duurzaamheidsambities onnodig op kosten te worden gejaagd en zullen ze moeten kiezen voor een bestelauto met dieselmotor. Verschillende voorbeelden hiervan zijn al bij TLN bekend.

De minister geeft in de beantwoording wel aan over dit onderwerp in gesprek te zijn met de Europese Commissie. De Commissie heeft zich bereidwillig getoond om onder de Derde Rijbewijsrichtlijn te kijken naar dit probleem. Of dat tot een oplossing kan leiden, is niet zeker. Op basis van deze antwoorden en de nog te verwachten antwoorden op de Kamervragen van D66 zal TLN de lobby op dit dossier voortzetten om te proberen toch tot de benodigde verlenging van deze vrijstellingsregeling te komen.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.