Kansen en kanttekeningen bij elektrische stadslogistiek

Stadslogistiek met uitsluitend elektrische voertuigen is zeker kansrijk, maar kent ook enkele punten van aandacht, aldus recent onderzoek.

​In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Buck Consultants International, CE Delft, Districon, de Hogeschool van Amsterdam, Panteia en TNO concreet uitgewerkt hoe elektrische stadslogistiek in de praktijk uitgevoerd kan worden. De regio Groot-Amsterdam is als voorbeeld genomen, maar de aanpak is overal toepasbaar.

Inzicht

Welke keuzes gaan ondernemers maken die elektrisch de stad gaan beleveren? Dat is per segment anders. Het thuis afleveren van pakketjes stelt heel andere eisen dan bijvoorbeeld vers voedsel naar winkels brengen, of bouwmaterialen naar een verbouwing brengen. Betrouwbaar kunnen leveren tegen de laagste kosten staat voorop in de keuzes. De optelling van al die individuele keuzes levert inzicht op waar, wanneer en hoe snel er geladen gaat worden. Daarmee kunnen netbeheerders en gemeentes plannen wat er aan infrastructuur en ruimte nodig is.

Ideaal moment

De onderzoeksresultaten laten zien dat elektrische stadslogistiek grote kansen biedt. Er is nu al veel operationeel en financieel haalbaar. En met het voortschrijden van de techniek neemt dat percentage alleen maar toe. De overgang naar elektrische stadslogistiek blijkt in de praktijk ook het ideale moment te zijn voor ondernemers om de logistiek anders en slimmer in te richten, aldus de onderzoekers.

Vervanging

De overgang naar elektrische logistiek kan veelal met vervangingsinvesteringen gedaan worden, stellen de onderzoekers. Elektrische voertuigen zijn weliswaar duurder, concluderen de onderzoekers, maar de operationele kosten (brandstof, onderhoud) zijn goedkoper. Iets wat met goede financiering opgevangen kan worden.

Lagere actieradius

Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij elektrische stadslogistiek, zo valt in het onderzoeksrapport te lezen. Elektrische voertuigen kennen bijvoorbeeld een lagere actieradius en dat vraagt wellicht om andere, minder efficiënte ritplanningen. Wat onder meer kan leiden tot een grotere inzet van relatief klein materieel en daarmee een groter aantal ritten.

Extra vraag

Tevens concluderen de onderzoekers dat de extra logistieke vraag naar elektriciteit relatief beperkt is. Lokaal kan die extra vraag echter net te veel zijn voor het net. De capaciteit op tijd uitbreiden lost dat op. Waarbij het goed voorspelbaar is waar geladen gaat worden: voor Groot-Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld een vraag naar veel publieke laadpalen in wijken net buiten de stad, voor bestelwagens.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie