Kansen voor location-to-location logistiek

Tijdens het afgelopen ShoppingTomorrow-jaar is de expertgroep City Distribution meerdere malen bijeen gekomen om te onderzoeken welke B2B- en B2C-stromen nu al gebundeld worden en waar kansen liggen voor verdere bundeling. Tijdens de Webwinkel Vakdagen 2020, die deze week plaatsvinden in Utrecht, zijn de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd.

Consumenten en bedrijven bestellen steeds meer online. Traditionele vervoersstromen zoals B2B- en B2C-zendingen worden aangevuld met C2B-zendingen (de retourzendingen) en C2C-zendingen (de deeleconomie). Het lijkt daarom inmiddels beter te spreken van location-to-location (L2L) logistiek: het vervoeren van zendingen van iedere locatie naar iedere andere locatie.

Bundeling van vervoerstromen

Met de focus op minder vervoersbewegingen, indachtig het Klimaat- en Energieakkoord, biedt L2L-logistiek kansen voor vervoerders. In de steeds vollere binnensteden moeten L2L-zendingen steeds meer op een slimme, duurzame, veilige en gebundelde manier plaatsvinden. Bundeling van stromingen zorgt bijvoorbeeld voor vollere busjes. Maar de stadsdistributie moet ook snel en geborgd plaatsvinden. Daarvoor is een flexibel en intelligent logistiek systeem nodig dat bundeling van vervoerstromen koppelt aan een optimale inzet van mensen en vervoersmiddelen. Samenwerking en datadeling zijn daarvoor essentieel, en brengen een logistiek systeem voor L2L-zendingen in de stad van de toekomst dichterbij.

Stads- en regiohubs

Met de komst van zero emissie zones neemt het aantal zendingen via stads- en regiohubs toe, omdat niet elke vervoerder een eigen hybride of zero emissie voertuig kan/wil aanschaffen. De inrichting van zo’n stadshub legt beslag op de openbare ruimte, een mogelijk probleem, waarvoor de oplossing ligt in het inventariseren van bestaande logistieke dienstverleners die nu al gespecialiseerd zijn in het bundelen van goederenstromen, bedoeld voor de binnenstad, en dit meer en meer in zero emissie voertuigen aanbieden. Het hoofddoel is bundeling van met name kleine vervoersstromen, zodat het voertuig vol zit en een optimale route door de stad is te plannen.

In de stad

Met de groei van de deeleconomie en het feit dat kleine winkeliers vaak ook zelf hun producten bezorgen, verdwijnt de grens tussen winkel en distributiecentrum. Webwinkels kunnen vanuit een fysieke winkel sneller en groener leveren aan de consument. Om de leefbaarheid in de stad te vergroten en de congestie te beperken, is een netwerk voor (retour)leveringen nodig. In leegstaande panden kunnen microhubs worden ingericht waarin goederen gebundeld of overgeplaatst kunnen worden in een ander voertuig. Ook kan de consument hier goederen ophalen.

Toekomst van aflevering

Enerzijds neemt het aantal wensen van de consument toe. Flexibiliteit, keuzevrijheid en een snelle levering staan bij hen hoog in het vaandel. Maar anderzijds vinden steeds minder consumenten thuisbezorging belangrijk. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om afhaalpunten in te zetten. Dit geeft meer flexibiliteit in precieze aflevertijden en het vermindert het aantal stops op een route. Ook voorkom je daarmee dat een bezorger het pakket meerdere keren moet aanbieden als de klant niet thuis is.

Kortom, door vervagende grenzen tussen traditionele vervoersstromen biedt location-to-location logistiek kansen. Meer weten? Klik hier voor de gehele blue paper ‘City Distribution’.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie